2016-10-24

Droga dla rowerów - Panewniki-Ligota (Owsiana - Medyków/Kijowska)

Przedstawiony został projekt (dwa warianty) połączenia ulicy Owsianej z Kijowską (wariant 1) oraz Owsianej z Medyków (wariant 2).
Czekamy na Wasze opinie, ponieważ warianty nie są idealne (w pierwszym jest skomplikowanie, ale zahaczamy o Kokociniec), w drugim jest wygodniej, ale Kokociniec zostanie z boku i mieszkańcy mogą czuć się dyskomfortowo.

WARIANT 1.
Zaczynamy przy rondzie Owsiana/Panewnicka. Zostaje zbudowana DDR aż do rozjazdu na oczyszczalnię.
Przy oczyszczalni powstaje przejazd dla rowerów, a dalej istniejącym ciągiem pieszo-rowerowymPrzy zakręcie w kierunku A4, rowerzyści jechaliby drogą wyłączoną z ruchu, z dopuszczonym ruchem rowerowym. I tak aż do ulicy Jutrzenki.Droga rowerowa znika aż do Radomskiej (podejrzewamy, że poruszalibyśmy się w ruchu ogólnym - dopytamy), by znów się objawić. Terenami obecnie niezagospodarowanymi dojedziemy do Kijowskiej. Wzdłuż Kijowskiej jedziemy aż do Panewnickiej
WARIANT 2


Zaczynamy przy rondzie Owsiana/Panewnicka. Zostaje zbudowana DDR aż do rozjazdu na oczyszczalnię.
Dalej wzdłuż Panewnickiej aż między Partyzantów i Wietnamską DDR skręca w tereny zielone ku ulicy Zaruskiego.Odcinek końcowy przed Kijowską prowadzi ulicą Zaruskiego, gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia. (zakaz ruchu z dopuszczeniem rowerów).2016-10-21

Projekt budowy DDR na Korfantego od ulicy Telewizyjnej do Konduktorskiej

Otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt drogi dla rowerów na ulicy Korfantego od ulicy Telewizyjnej (Plac Alfreda / granica Siemianowic) do ulicy Konduktorskiej.

Projekt występuje w 3 wariantach: przedstawiamy Wam wszystkie.

Poglądowy przebieg trasy w poszczególnych wariantach:Legenda:


1. Telewizyjna/Plac Alfreda/granica z Siemianowicami

wariant 1:

wariant 2:


2. dalej wzdłuż Korfantego aż do Karłowicza
3. skrzyżowanie Korfantego i Karłowicza (na projekcie nie ma nieniesionych torów, które biegną po stronie zachodniej (czyli na rysunku tuż poniżej Korfantego)

wariant 1:wariant 2:wariant 2a:


4. wzdłuż skweru Fojkisa


wariant 1:wariant 2:5. skrzyżowanie Korfantego i Gnieźnieńska

wariant 1:wariant 2:wariant 2a:6. Korfantego od Gnieźnieńskiej do Konduktorskiej

wariant 1:wariant 2:7. skrzyżowanie Korfantego i Konduktorska

wariant 1:wariant 2:2016-10-19

Połączenie Gliwicka - Os. Witosa

MZUiM ogłosił przetarg na wykonanie drogi dla rowerów od skrzyżowania Gliwicka/Bracka/Bocheńskiego do os. Witosa.
Prezentujemy Wam projekt.

Legenda:


1. DDR zaczyna się przy skrzyżowaniu Michejdy/Ossowskiego/Rataja

2. Michejdy/Kolońska
3. Kolońska

4. skrzyżowanie Pukowca/Kolońska

5. Pukowca6. skrzyżowanie Bocheńskiego/Pukowca
7. Bocheńskiego


8. Bocheńskiego/Gliwicka