2016-07-05

Projekt budowy DDR pomiędzy ulicą Słupską i centrum przesiadkowym Ligota.

Otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt budowy drogi dla rowerów pomiędzy skrzyżowaniem ulic Słupska/Piotrowicka i centrum przesiadkowym na Ligocie.

Oto szczegóły projektu:

Skrzyżowanie Słupska/Piotrowicka w 2 wariantach do wyboruI dalej droga prowadzi ku centrum przesiadkowemu

Przy centrum przesiadkowym znów propozycja dwóch wariantów:

Nasza opinia była następująca:

 1. Usunięcie znaku zakazu wjazdu rowerów B-9 – znak niezgodny z obowiązującymi przepisami.
  Prawo nakazuje jazdę drogą dla rowerów w sytuacji gdy znajduje się równolegle do kierunku jazdy, za wyjątkiem sytuacji, gdy rowerzysta zamierza wykonać manewr, którego nie jest w stanie wykonać z DDR-ki.
  Dlatego jadący na wprost są zobligowani do korzystania z DDR-ki. Ci, którzy nie będą chcieli jechać do centrum przesiadkowego Ligota mają prawo jechać dalej (np. żeby potem skręcić w Kaszubską). A tego zabroniłby im znak B-9.
  Sugerujemy zamiast tego oznaczyć tablicą kierunkową, że w prawo dojedzie się do centrum Ligota.

  2. Wprowadzenie odcinka kontrapasu na ulicy Koszalińskiej ułatwiającego wjazd od strony Zadola.
  Na czerwono projektowana DDR-ka, na zielono odcinek gdzie dopuścilibyśmy kontraruch,który wpuści na DDR-kę ruch od strony Zadola (kosztem kilku miejsc parkingowych)
  3. Wprowadzenie drogi dla rowerów bezszwowej (usunięcie krawężników z DDR) i umieszczenie krawężników w poprzek dróg dla samochodów. Takie rozwiązanie działa psychologicznie na kierowców, że to oni przecinają drogą dla rowerów, a nie że droga dla rowerów przecina ulicę.
  Ponadto należy domalować linie poziome P-14 oraz postawić znaki D-6a.
  Taką operację (droga bezszwowa, P-14, D-6a) należy wykonać na całej długości DDR, łącznie z przejazdami dla rowerów, gdzie nie powinno być krawężników zerowych – umieścić je proszę w poprzek ulic, czyli na Panewnickiej, Koszalińskiej, dróg wjazdowych do posesji – wszędzie tam brakuje oznakowania + są zaprojektowane krawężniki.   4. Na ulicy Słupskiej korzystniejszy jest naszym zdaniem wariant 1,
  na ulicy Panewnickiej wariant 2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz