2016-07-05

Projekt budowy DDR na ulicy Stęślickiego


Otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt dot. drogi dla rowerów na ulicy Stęślickiego.
Oto propozycja Urzędu Miasta:


Nasze uwagi do projektu były następujące:


1. Zmienić projekt drogi dla rowerów z krawężnikami wtopionymi na drogę dla rowerów bezszwową, czyli krawężniki zerowe w poprzek dróg dojazdowych, brak krawężników w poprzek drogi dla rowerów.2. Uzupełnienie o brakujące przejścia dla pieszych (P-10) w miejscu kolizji z ruchem pieszych

3. Wykonanie śluzy przed skrzyżowaniem Stęślickiego/Grażyńskiego (zgodnie z Metropolia „Silesia” na rowerach, str. 59, rys. 39 A


4. Wykonanie od strony ul. Iłłakowiczówny śluzy umożliwiającej wjazd na DDR. Uwaga: z uwagi na brak nakazu jazdy ciągiem znajdującym się po przeciwnej (lewej) stronie drogi należy zachować możliwość jazdy na śluzie na wprost.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz