2016-07-14

Detekcja rowerów na skrzyżowaniu Bracka/Gliwicka

Powołując się na informacje z Wydziału Transportu:

"uprzejmie informujemy, że ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Brackiej i Gliwickiej na przejazdach rowerowych została zastosowana detekcja rowerzystów poprzez wykorzystanie pętli indukcyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ponadto informujemy, że wykonawca zastosował przyciski dla rowerzystów, jako element wspomagający w sytuacjach awaryjnych."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz