2016-07-28

Opiniujemy dopuszczenie ruchu rowerowego na chodnikach na ulicy Bogucickiej

Otrzymaliśmy do zaopiniowania dopuszczenie ruchu na chodnikach na ulicy Bogucickiej.
Prosimy Was o opinie do 03.08.2016 r.


Na zielono domalowaliśmy istniejącą drogę dla rowerów biegnącą równolegle do Bulwarów Rawy
Uwagi można wysyłać bezpośrednio do Urzędu Miasta na adres t@katowice.eu (do wiadomości pawel.sucheta@katowice.eu) lub pisać komentarze pod tą wiadomością lub pisać komentarze pod postem na FB.

2016-07-25

Kładka nad torami w okolicach ulic Lubiny i Zapolskiej (Ligota) do remontu

Takie informacje chcielibyśmy podawać częściej - znalazły się w końcu pieniądze na remont kładki nad torami kolejowymi nad ulicami Lubiny i Zapolskiej na Ligocie.
Jest to ważne miejsce dla rowerzystów, bo od czasu zamknięcia trzeba było jechać drogą okrężna, albo Ligocką albo Lubiny.

Pomijając kostkę na dojeździe do kładki oraz utrzymanie szerokości kładki (2,25 m pozwoli na ruch pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego lub tabliczkę "prowadź rower"; oczywiście lepiej byłoby dać znak "droga rowerowa", bo wtedy zgodnie z przepisami legalnie mogliby z niej korzystać piesi, ale nie bądźmy zaborczy). Cieszmy się, bo to dobra informacja.

Mapa:

Widok z poziomu torów:Widok na kładkę:
2016-07-22

Ciąg pieszo-rowerowy przy Wesołym Miasteczku

Wczoraj postawiono znaki pionowe na ciągu pieszo-rowerowym przy ulicy Zielony Zaułek w Chorzowie.
Część ciągu znajduje się na działkach leżących na terenie Katowic, część na terenie Chorzowa (pominiemy fakt, że Chorzów jeszcze do niedawna nic nie wiedział, że Katowice będą coś robić na ich działkach).

Ciąg nie spełnia nie tylko standardów rowerowych, ale nawet "wytycznych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Rozporządzenie Ministra z 2 marca 1999). Jest za wąski, stoją słupy trakcyjne.

Nawierzchnia z kostki granitowej też pozostawia wiele do życzenia i dla rowerzystów na węższych oponach (testowaliśmy wczoraj) - koszmar.

Ciekawe kto z Urzędu Miasta podpisał się pod tym bublem.


2016-07-21

Poprawki na przejeździe dla rowerów - ulica Wojciecha (Giszowiec)

W maju br. opiniowaliśmy (dyskusja była burzliwa) projekt zmian na ulicy Wojciecha w zakresie infrastruktury rowerowej.
Na razie jedynym tego efektem (i dobrze, że tylko tyle zrobiono) jest poprawienie, fatalnego dotychczas, stanu nawierzchni na przejeździe na rogu Wojciecha/Mysłowicka.
Docelowo w tym miejscu ma powstać łączony przejazd dla rowerów z przejściem dla pieszych (ze względu na rzekomo niewystarczającą szerokość na pełny przejazd i przejście (choć aktualny stan pokazuje, że jest i się sprawdza).

Stan sprzed zmian:


Stan obecny:


Plan zmian:

2016-07-18

Ponowny przetarg na DDR na ulicy Bytkowskiej

Coś poszło nie tak z poprzednim przetargiem na budowę drogi dla rowerów (DDR) na ulicy Bytkowskiej i na stronie katowickiego MZUiM pojawiło się ponownie ogłoszenie o przetargu.
W dokumentacji są niestety błędy merytoryczne oraz co też już sygnalizowaliśmy niezgodność z przyjętymi standardami rowerowymi.

2016-07-15

Poprawiony przejazd na Osiedlu Tysiąclecia

Przejazd dla rowerów z wysepką na środku przeszedł do historii.
Zmniejszono wysepkę, a nawet poprawiono geometrię wjazdu na przejazd dla rowerów.

Pochwała się należy.
2016-07-14

Detekcja rowerów na skrzyżowaniu Bracka/Gliwicka

Powołując się na informacje z Wydziału Transportu:

"uprzejmie informujemy, że ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Brackiej i Gliwickiej na przejazdach rowerowych została zastosowana detekcja rowerzystów poprzez wykorzystanie pętli indukcyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ponadto informujemy, że wykonawca zastosował przyciski dla rowerzystów, jako element wspomagający w sytuacjach awaryjnych."

2016-07-13

Ciąg pieszo-rowerowy nie jest drogą dla rowerów

Od czasu, gdy obowiązuje prawo nakazujące rowerzystom poruszanie się drogami dla rowerów, toczy się dyskusja, czy ciąg pieszo-rowerowy jest również zaliczany do dróg rowerowych.

Najnowszy wyrok sądu w Sopocie pokazuje, że droga dla rowerów to droga dla rowerów, a ciąg pieszo-rowerowy to ciąg pieszo-rowerowy. A więc nakaz poruszania się drogą dla rowerów, nie jest obligatoryjnych nakazem poruszania się ciągiem pieszo-rowerowym.

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rowerzysta-wygrywa-z-policja-przed-sadem-bo-sciezka-rowerowa,nId,2160783

Piesi i rowerzyści "do podziemia"

Tym razem podejmujemy temat, którego jeszcze nie poruszaliśmy. Chodzi o przejścia podziemne, czyli bariery architektoniczne, które utrudniają życie nie tylko rowerzystom, ale i pieszym, osobom na wózkach, osobom starszym i mniej sprawnym ruchowo, jak również rodzicom z dziećmi w wózkach.
Pretekstem do dyskusji jest ogłoszony właśnie przetarg na remont przejścia podziemnego na ulicy Kościuszki w okolicy ulicy Drozdów.

Ponieważ miejsce to znajduje się już za centrum przesiadkowym, patrząc od strony Mikołowa, więc zgodnie z informacjami płynącymi z Urzędu Miasta, należy skorzystać tu z rozwiązań w których priorytetem będzie ruch niechronionych użytkowników dróg.

W innych miastach można przejścia zlikwidować:
Wrocław - Wrocław
Szczecin - Szczecin
Warszawa - Warszawa
Gdańsk - Gdańsk
W Olsztynie mieszkańcy wywalczyli wstrzymanie budowy przejścia podziemnego: Olsztyn
A w Katowicach nie da się.Pytamy więc szanownych urzędników. Czy rowerzyści, piesi, osoby starsze i schorowane są gorszymi wyborcami, że sprowadzacie ich do podziemia, żeby nie widzieć problemu ?

2016-07-08

Artykuł o 5 km nowych dróg rowerowych w Katowicach

Cieszy postęp, martwi sposób realizacji, np tutaj:

"...Zaraz przed nim projektanci byli zmuszeni  do zakończenia trasy rowerowej i poprowadzenia ruchu rowerów drogą dla samochodów. Powodem było zbyt ciasne rondo. Ścieżka zostaje wznowiona tuż za ul. Szwedzką i biegnie do końca ul. Techników. Tu odbija w ul. Popiełuszki, gdzie również nie będzie oddzielnej trasy tylko dla rowerów. ... Dalej droga biegnie przez tory kolejowe i zaraz za przejazdem skręca w prawo w Al. Niepodległości, gdzie również nie będzie wydzielonej ścieżki."

Czyli jest droga, ni ma drogi, jest droga, ni ma drogi, potem zaś jest, potem zaś ni ma. Jak to w Katowicach.

Pełny tekst artykułu katowice24.info

Pętla rowerowa na Giszowcu

Trwa składanie ofert przetargowych na odrestaurowanie skweru między ulicami Barbórki i Wojciecha, w tym stworzenie pętli rowerowej (bo nie wiemy jak to nazwać inaczej).
Będziemy mogli pojeździć na rowerach w kółko :-)
Zaprojektowano też 6 stojaków (wygląd mocno odbiegający od naszych standardów rowerowych, ale o gustach się podobno nie dyskutuje).


2016-07-07

Dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku na ulicy Młyskiej

Na odcinku między placem dworcowym a Rynkiem dopuszczony zostanie wkrótce ruch rowerowy po chodniku w obu kierunkach.
Urząd Miasta nie zgodził się na dopuszczenie kontraruchu na Młyńskiej dlatego wprowadzona zostaje taka proteza, która ma pozwolić dostać się od dworca do Rynku najkrótszą drogą.


"Poprawa bezpieczeństwa" rowerzystów w Strefie Tempo 30

Ogłoszono przetarg na "poprawę bezpieczeństwa rowerzystów w Strefie Tempo 30".

MZUiM ogłosił przetarg na zatwierdzoną przez Wydział Transportu "poprawę bezpieczeństwa" rowerzystów w Strefie Tempo 30. Nieprzypadkowo piszemy o poprawie bezpieczeństwa w cudzysłowiu, bo chyba tylko urzędnicy wierzą, że te zmiany coś poprawią.

Lista zmian.

 A teraz szczegóły:

piktogram z informacją o wjeździe w strefę Tempo 30 na ulicy Uniwersyteckiej (od strony Parku Powstańców Śląskich i Pomnika Powstańców Śląskich)


piktogram z informacją o wjeździe w strefę Tempo 30 na ulicy Uniwersyteckiej (od strony kładki nad Rozdzieńskiego na wysokości Muzeum Śląskiego)
piktogram z informacją o wjeździe w strefę Tempo 30 na ulicy Dąbrowskiego (przy Klinice Hematologii)


piktogram z informacją o wjeździe w strefę Tempo 30 na ulicy Ligonia (od strony ulicy Francuskiej przed dojazdem do Reymonta)

piktogram z informacją o wjeździe w strefę Tempo 30 na ulicy Stalmacha (od ulicy Mikołowskiej, na wysokości Pałacu Młodzieży)piktogram z informacją o wjeździe w strefę Tempo 30 na ulicy Szeligiewicza (od ulicy Kościuszki)


 piktogramy z informacją o wjeździe w strefę Tempo 30 na ulicach Słowackiego (przy 3 Maja), Chopina (przy Sokolskiej) oraz Piotra Skargi (przy Sokolskiej)progi zwalniające na ulicy Andrzeja (przy budynku Sądu Okręgowego)progi zwalniające na ulicy Kopernika (na wysokości ogrodzenia więzienia), przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych przy Parku (plac Andrzeja)


progi zwalniające na ulicy Jagiellońskiej (między ulicami Reymonta i Francuską)progi zwalniające na ulicy Poniatowskiego (przy skrzyżowaniu z ulicą Barbary)progi zwalniające na ulicy Poniatowskiego (między ulicami Zajączka i Skłodowskiej-Curie)progi zwalniające na ulicy Szkolnej

2016-07-06

Projekt kontraruchu na ulicach Kościuszki (łącznik), Kukułek, Kanarków

Otrzymaliśmy do zaopiniowania projekty kontraruchu na ulicach Kukułek, Kanarków oraz łączniku Kościuszki (od Drozdów do Słowików)


Ulica Kukułek
Ulica KanarkówKościuszki (łącznik Drozdów - Słowików)

Rysunki kolejno od północy ku południu (w dół Kościuszki)Uwagi prosimy wklejać w komentarzach poniżej lub w zakładce dyskusja do 15.07.2016 r. włącznie

Projekt budowy DDR na Telewizyjnej

Kolejny projekt wystawiony do przetargu przez MZUiM - ulica Telewizyjna.
Częściowo pokrywa się z tematem ulicy Bytkowskiej.

Mapa poglądowa okolicy z naniesioną DDR-ką.


Legenda opracowania i autorzy projektu


Projekt DDR na ul. Telewizyjnej na wysokości Parku Śląskiego


Skrzyżowanie Telewizyjna/BytkowskaDDR na Telewizyjnej w śladzie dawnej linii tramwajowej
Przy Placu AlfredaZwracamy uwagę, że po raz kolejny projektanci nie poradzili sobie z rozwiązaniem zakończenia drogi dla rowerów i "gdy nie wiadomo jak skończyć, to należy skończyć na chodniku" - żadnego sensownego włączenia się w ruch ogólny, brak pomysłów na logiczne wjazdy i zjazdy. Podobnie jak w przypadku ulicy Bytkowskiej, tak i tu nie wiadomo jaką nawierzchnię będzie miała DDR-ka