2015-05-29

Infrastruktura: Strefa "Tempo 30" w centrum Katowic

Trwają konsultacje dot. strefy tempo 30 w Katowicach
28 maja w katowickim magistracie odbyło się spotkanie zespołu ds. polityki rowerowej, działającym społecznie przy prezydencie miasta. Dyskutowano o wprowadzeniu strefy uspokojonego ruchu w śródmieściu. 

Poniżej przedstawiamy materiały ze spotkania, a także zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących tego pomysłu. Można je przesyłać do dnia 5 czerwca 2015 r. na adres e-mail pełnomocnika prezydenta ds. polityki rowerowej - Pawła Suchety (pawel.sucheta@katowice.eu). Poniższe materiały zostały udostępnione przez niego po spotkaniu.

O co chodzi?
Założeniem projektu jest przede wszystkim podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez:

  • podniesienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w związku z obniżeniem maksymalnej prędkości na drogach w ścisłej zabudowie miejskiej,
  • obniżenie stężenia spalin w centrum miasta i redukcja zużycia paliwa przez samochody (spaliny samochodów to drugi po piecach grzewczych czynnik zwiększający toksyczność powietrza),
  • poprawienie płynności ruchu samochodów, rowerzystów i pieszych w śródmieściu,
  • przywrócenie mieszkańcom centrum miasta poprzez ułatwienie poruszania się po nim piechotą (każdy z nas po opuszczeniu auta czy tramwaju staje się pieszym), rowerem i komunikacją miejską. 
Kształt strefy tempo 30
W związku z koniecznością zapewnienia płynnego ruchu samochodów, uniknięcia niepotrzebnych konfliktów z kierowcami oraz umożliwienia sprawnego ruchu tranzytowego przez miasto oraz niewystawiania kierowców aut na ryzyko płacenia mandatów, ważne szlaki komunikacyjne na relacji północ-południe (ulice Mikołowska, Korfantego od Moniuszki, Kościuszki - od ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza i Sokolska) oraz wschód-zachód (ulica Warszawska - do ul Szkolnej) zostały wyłączone z zakresu planowanej strefy "tempo 30".
Kliknij, aby powiększyć


Plan rozwoju strefy tempo 30
Miasto Katowice zdaje sobie sprawę, że tego typu przedsięwzięcie wiąże się docelowo ze zmianami w zakresie:

  • zmian oprogramowania lub likwidacji części świateł drogowych,
  • stosowania spowalniaczy ruchu: zawężenia drogi, parkowanie ukośne i prostopadłe, szykany, wyniesienia fragmentów ulic,
  • tworzenia skrzyżowań równorzędnych, dróg jednokierunkowych i kontraruchu rowerowego.
Zmiany te pociągają za sobą wysokie koszty, których nie da się ponieść w krótkim okresie czasu. Dlatego też zmiany te będą wprowadzane etapami w miarę możliwości technicznych i finansowych miasta. Już pierwsze miesiące ewentualnego obowiązywania zaproponowanej strefy, dostarczą miastu informacji o tym gdzie i czy zajdzie konieczność zastosowania jednego lub kilku z wymienionych wyżej rozwiązań. Czas ten pozwoli również ocenić efekty wprowadzenia strefy "tempo 30" i zbadać ewentualną potrzebę zmiany jej granic.

Co dalej?
Uwagi i spostrzeżenia mieszkańców zostaną przekazane do Wydziału Transportu i przeanalizowane pod kątem zasadności, możliwości, kosztów i hierarchii ewentualnego wprowadzenia. Następnie podjęta zostanie decyzja o ostatecznym kształcie strefy "tempo 30".

Dodatkowe materiały

  • Co to jest strefa tempo 30 i jakie są z niej korzyści? ... link


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz