2015-06-15

Propozycje: Stwórzmy katowicką społeczność rowerzystów

Konieczny dojazd dla rowerzystów?
Poniższy list publikujemy za zgodą autorów i inicjatorów powołania stowarzyszenia rowerowego w Katowicach.

Koleżanki i Koledzy,

W oparciu o siły zespołu konsultacyjnego ds polityki rowerowej przy urzędzie miasta Katowice, zamierzamy stworzyć społeczną organizację, nastawioną na "urowerowienie" Katowic.

Nie chodzi o kolejny klub turystyki rowerowej czy kolarski (takie już istnieją), ale podmiot obywatelski, który był by partnerem (i suwerenną stroną) w rozmowach z miastem, który przygotowywał by wyjściowe koncepcje, opiniował projekty, popularyzował poruszanie się rowerem po mieście, prowadził badania społeczne, organizował środowisko we wszystkich jego formach - rekreacyjnej, transportowej, użytkowej, sportowej i turystyczno-poznawczej.

Taka organizacja - mająca formę prawną stowarzyszenia - w ostatecznym rachunku, w przeciągu najdalej dwóch, trzech lat, powinna doprowadzić do powstania w naszym mieście, profesjonalnych dróg rowerowych! To było by zasadniczym celem jej powołania. To definowało by jej misję!

Za pomocą podczepionej tutaj ankiety chcielibyśmy teraz poznać Twoją opinię w szczegółowych kwestiach dotyczących przedsięwzięcia. W oparciu o nie będziemy prowadzili dalsze konsultacje, by jeszcze w czerwcu doprowadzić do zebrania założycielskiego i powołania organizacji. Nie mamy wątpliwości, że taka ścieżka, pozwoli poruszać się szybciej niż to dotąd.

Zapraszamy do współpracy!
 Wiesiek Bełz, Tomek Pelc
/inicjatorzy przedsięwzięcia/


Dodatkowe informacje:

 1. Wypełnienie ankiety (kompletne) traktujemy jako wstępną deklarację zamiaru przystąpienia do organizacji.
 2. Wszystkich, którzy zechcą wpłynąć na kształt organizacji zapraszamy niniejszym na spotkanie grupy inicatywnej, które odbędzie się w czwartek, 18 czerwca, o godzinie 17.00 w Katowicach w Klubie Jagiellońskim, przy ulicy Sienkiewicza 36 (sąsiedztwo "December Palace"). W jego trakcie omówimy projekt statutu, deklarację programową, kształt władz i plan działań na pierwsze pól roku ...i dłużej.
 3. Zebranie założycielskie (na którym stowarzyszenie zostanie powołane) planujemy na 24 czerwca br. godz. 17.00. Potwierdzimy to oddzielnym mailem.
 4. Dokumenty w Krajowym Rejestrze Sądowym złożymy następnego dnia, tak by jeszcze w lipcu uzyskać rejestrację.

2015-05-29

Infrastruktura: Strefa "Tempo 30" w centrum Katowic

Trwają konsultacje dot. strefy tempo 30 w Katowicach
28 maja w katowickim magistracie odbyło się spotkanie zespołu ds. polityki rowerowej, działającym społecznie przy prezydencie miasta. Dyskutowano o wprowadzeniu strefy uspokojonego ruchu w śródmieściu. 

Poniżej przedstawiamy materiały ze spotkania, a także zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących tego pomysłu. Można je przesyłać do dnia 5 czerwca 2015 r. na adres e-mail pełnomocnika prezydenta ds. polityki rowerowej - Pawła Suchety (pawel.sucheta@katowice.eu). Poniższe materiały zostały udostępnione przez niego po spotkaniu.

O co chodzi?
Założeniem projektu jest przede wszystkim podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez:

 • podniesienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w związku z obniżeniem maksymalnej prędkości na drogach w ścisłej zabudowie miejskiej,
 • obniżenie stężenia spalin w centrum miasta i redukcja zużycia paliwa przez samochody (spaliny samochodów to drugi po piecach grzewczych czynnik zwiększający toksyczność powietrza),
 • poprawienie płynności ruchu samochodów, rowerzystów i pieszych w śródmieściu,
 • przywrócenie mieszkańcom centrum miasta poprzez ułatwienie poruszania się po nim piechotą (każdy z nas po opuszczeniu auta czy tramwaju staje się pieszym), rowerem i komunikacją miejską. 
Kształt strefy tempo 30
W związku z koniecznością zapewnienia płynnego ruchu samochodów, uniknięcia niepotrzebnych konfliktów z kierowcami oraz umożliwienia sprawnego ruchu tranzytowego przez miasto oraz niewystawiania kierowców aut na ryzyko płacenia mandatów, ważne szlaki komunikacyjne na relacji północ-południe (ulice Mikołowska, Korfantego od Moniuszki, Kościuszki - od ul. Poniatowskiego, Francuska, Dudy-Gracza i Sokolska) oraz wschód-zachód (ulica Warszawska - do ul Szkolnej) zostały wyłączone z zakresu planowanej strefy "tempo 30".
Kliknij, aby powiększyć


Plan rozwoju strefy tempo 30
Miasto Katowice zdaje sobie sprawę, że tego typu przedsięwzięcie wiąże się docelowo ze zmianami w zakresie:

 • zmian oprogramowania lub likwidacji części świateł drogowych,
 • stosowania spowalniaczy ruchu: zawężenia drogi, parkowanie ukośne i prostopadłe, szykany, wyniesienia fragmentów ulic,
 • tworzenia skrzyżowań równorzędnych, dróg jednokierunkowych i kontraruchu rowerowego.
Zmiany te pociągają za sobą wysokie koszty, których nie da się ponieść w krótkim okresie czasu. Dlatego też zmiany te będą wprowadzane etapami w miarę możliwości technicznych i finansowych miasta. Już pierwsze miesiące ewentualnego obowiązywania zaproponowanej strefy, dostarczą miastu informacji o tym gdzie i czy zajdzie konieczność zastosowania jednego lub kilku z wymienionych wyżej rozwiązań. Czas ten pozwoli również ocenić efekty wprowadzenia strefy "tempo 30" i zbadać ewentualną potrzebę zmiany jej granic.

Co dalej?
Uwagi i spostrzeżenia mieszkańców zostaną przekazane do Wydziału Transportu i przeanalizowane pod kątem zasadności, możliwości, kosztów i hierarchii ewentualnego wprowadzenia. Następnie podjęta zostanie decyzja o ostatecznym kształcie strefy "tempo 30".

Dodatkowe materiały

 • Co to jest strefa tempo 30 i jakie są z niej korzyści? ... link


2015-04-15

Co dzieję się z polityką rowerową w Katowicach?

Co się tukaj dzieje?
Niniejszy tekst jest odpowiedzią na email przesłany do Prezydenta Marcina Krupy w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Szanowny Panie,

Na prośbę dr. Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice, pragnę poinformować, że w chwili obecnej Wydziały Transportu, Rozwoju Miasta, Inwestycji, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej i Przedstawiciel Miasta Katowice ds. Realizacji Polityki Rowerowej, w oparciu o wnioski Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej, opracowują dokument opisujący sieć podstawowych połączeń rowerowych w mieście. Po jego wypracowaniu będzie możliwe dokładniejsze określenie potrzeb, planów i możliwości finansowych oraz technicznych jego realizacji w czasie. Będzie to podstawą do opracowania rowerowych planów rocznych oraz planu czteroletniego. Równocześnie opracowywany jest dokument dot. standardów infrastruktury rowerowej.

W temacie monitoringu Polityki Rowerowej informuję, że podczas ostatniego spotkania Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej, zaproszonym gościem był przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Katowicach, który zaprezentował członkom zespołu dane dot. zdarzeń drogowych w Katowicach. Na prośbę członków zespołu Policja przygotowała zestawienie zdarzeń drogowych w woj. śląskim (będzie to załącznik do protokołu ze spotkania z dnia 26.03.2015r.).

Były to ostatnie dane potrzebne Przedstawicielowi Miasta Katowice ds. Realizacji Polityki Rowerowej do opracowania tabelarycznego zestawienia określonych danych, na które składają się:

 • długość wykonanych lub zmodernizowanych odcinków tras i ścieżek rowerowych, 
 • natężenie ruchu, 
 • liczba nowych miejsc postojowych dla rowerów, 
 • liczba rowerów dostępnych w wypożyczalni rowerów miejskich, 
 • roczne nakłady na infrastrukturę rowerową,
 • liczba wypadków rowerowych. 
Obecnie przedmiotowa tabela jest opracowywana w odniesieniu do danych z roku 2013 (punkt odniesienia) i roku 2014.

Prezydent Miasta Katowice oraz służby Urzędu Miasta są bardzo zaangażowani w kwestie polityki rowerowej oraz przywiązują dużą wagę do dobrej współpracy ze środowiskiem rowerzystów. Prezydent zawarł kwestie rozwoju infrastruktury rowerowej oraz promowania tego środka transportu w „Umowie z mieszkańcami Katowic” wskazując tym samym, że jest to jedno z priorytetowych zagadnień.

W ostatnich latach w Katowicach zorganizowano 24 spotkania zespołu rowerowego, od 2011 r. odbyło się łącznie blisko 30 imprez rowerowych z udziałem Miasta Katowice. Ciągle zwiększa się i będzie zwiększana długość istniejącej infrastruktury rowerowej (trasy rowerowe i ścieżki) – obecnie wynosi ona ok. 141 km.

Z poważaniem
Sławomir Witek
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki