2014-02-06

Szansa na rowerowe pieniądze?

Szansa na zmiany?
6 lutego 2014 r. trójka katowickich radnych - Tomasz Godziek (Klub PO), Michał Jędrzejek (Forum Samorządowe i Piotr Uszok) oraz Marek Szczerbowski (SLD) - złożyło projekt uchwały, która zachęcić ma magistrat do ubiegania się o pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje rowerowe do 2020 r.

Wkrótce bowiem Rada Miasta ma przyjąć - po raz pierwszy w historii - Politykę Rowerową. Jest to strategiczny dokument, służący koordynacji działań związanych z rozwojem transportu rowerowego. Jednym z elementów jego wdrażania są tzw. „Programy Rowerowe” obejmujące pełne spektrum planowanych działań na rzecz wdrażania tej polityki w okresie czteroletnim.

ZIT
Obecnie na różnych poziomach trwają prace kończące etap programowania środków finansowych w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Do narzędzi jej realizacji należą m.in. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Jednym z warunków wydatkowania środków w ramach ZIT jest stworzenie regionalnych strategii rozwoju. Miasto Katowice objęte jest „Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (Strategia ZIT). Prace nad tym dokumentem dobiegają końca. W ramach dostępnej wersji Strategii ZIT zostały określone dwa działania strategiczne, umożliwiające współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozwoju infrastruktury rowerowej, tj.:

  • I.1.1.10. Budowa dróg rowerowych o funkcjach transportowych realizujących obsługę podróży obligatoryjnych i funkcjach rekreacyjnych oraz turystycznych. 
  • I.1.1.11. Budowa i utrzymanie parkingów dla rowerów w punktach docelowych ruchu rowerowego. 
Podsumowanie
Jeśli Rada Miasta przyjmie złożony projekt uchwały to będzie on zachętą dla magistratu do przygotowania kompleksowej koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w perspektywie średnioterminowej, a także umożliwi złożenie odpowiednich projektów oraz ich sfinansowanie w ramach planowanych ZIT lub innych funduszy Unii Europejskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz