2014-02-09

Konsultacje: Jak rowerowo połączyć Os. Tysiąclecia z centrum Katowic?

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Do 11 lutego 2014 r. trwają konsultacje wstępnego projektu budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Chorzowskiej i Brackiej. Pełną mapę przebiegu trasy można zobaczyć po kliknięciu na zdjęcie.

Uwagi należy zgłaszać na Platformie Konsultacji Społecznych. Poniżej wnioski przekazane przez Fundację Napraw Sobie Miasto w ramach "Rowerowych Katowic"

Poniżej uwagi dotyczące przedstawionej koncepcji budowy drogi rowerowej.

1. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / śluza rowerowa: Dla zapewnienia płynności ruchu rowerowego w ciągu ul. Gliwickiej powinny zostać na skrzyżowaniu zorganizowane śluzy rowerowe.

2. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / przejście rowerowe: Droga rowerowa powinna uwzględniać komunikację w czterech kierunkach, tzn. wyprowadzenie ruchu rowerowego nie powinno być tylko w stronę zachodnią ul. Gliwickiej, ale także we wschodnią (w kierunku centrum) oraz południową - dalej ul. Bocheńskiego. Można to zapewnić poprzez wyznaczenie przejścia rowerowego również przez ul. Gliwicką (odcinek na wschód od skrzyżowania).

3. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku południowego.

4. Rejon skrzyżowania ul. Bracka/Chorzowska/Złota / przejście rowerowe: Inwestycja powinna przewidywać także ruch rowerowy południową stroną ul. Chorzowskiej. Możliwe jest to poprzez organizację przejścia rowerowego przez ul. Bracką z wyraźnym oznaczeniem, że droga za przejściem rowerowym kończy się i dalej nie jest prowadzona/

5. Rejon skrzyżowania ul. Bracka/Chorzowska/Złota / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej oraz w okolicach propwadzących do wejście do Wesołego Miasteczka powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku północnego a także zapewni możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów gościom Wesołego Miasteczka.

6. Rejon skrzyżowania ul. Chorzowska/Dębowa / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku północnego.

7. Rejon przejścia podziemnego pod ul. Chorzowską (od strony "Żyrafy") / organizacja ruchu: Organizacja wylotu drogi rowerowej w sposób umożliwiający bezpieczny i komfortowy ruch rowerowy w kierunku przejścia podziemnego (nie tylko Parku Śląskiego, jak wygląda to obecnie z rysunku). Odpowiednie oznaczenie drogi rowerowej w przejściu podziemnym i wyjeździe z niego w kierunku Os. Tysiąclecia. Zmiana ta umożliwi korzystanie z nowej drogi mieszkańcom Os. Tysiąclecia i faktycznie zapewni pełny ciąg komunikacji rowerowej w kierunku centrum miasta (po zmianie oznaczeń na przejście pieszo-rowerowe przy skrzyżowaniach w ciągu ul. Chorzowskiej w części nie objętej inwestycją).

8. Rejon przejścia podziemnego pod ul. Chorzowską (od strony "Żyrafy") / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów gościom Parku Śląskiego oraz mieszkańcom Os. Tysiąclecia, chcącym skorzystać z tramwaju.

9. Pomiar ruchu rowerowego: Zaplanowanie minimum dwóch czujników pomiaru rowerowego. Na odcinku ul. Złota - przejście podziemne przy "Żyrafie" zlokalizowanie czujnika z wyświetlaczem (np. podobny do gdańskiego - link). Na odcinku ul. Złota - ul. Dębowa czujnika bez wyświetlacza. Urządzenia pozwolą na pomiar natężenia ruchu rowerowego w sposób ciągły i będą elementem promocji transportu rowerowego w mieście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz