2014-02-14

Konsultacje: Jak rowerowo połączyć Brynów z centrum Katowic?

Jak stąd wyjechać na rowerze?
Katowicki magistrat otrzymał informacje z urzędu marszałkowskiego, że możliwe jest dodanie infrastruktury rowerowej do projektów zintegrowanych węzłów przesiadkowych. O węzłach pisaliśmy już wcześniej.

Niestety 13 lutego 2014 r. na specjalnym spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej nie udało się wypracować rozwiązań dla wszystkich węzłów. Prosimy więc o sugestie, co do możliwych rozwiązań.

Obecnie urzędnicy przygotowują materiały do ogłoszenia przetargów na wykonanie koncepcji węzłów zlokalizowanych w Ligocie oraz na pętli Brynowskiej, ul. Sądowej i Zawodziu. Infrastruktura rowerowa może zostać dołączona do projektów tylko, jeśli łączy się z obecnie istniejącą oraz inwestycja będzie realizowana na gruntach miejskich. Jest to znaczne utrudnienie.

Brynów
Dotyczy to zwłaszcza węzłów zlokalizowanych w Brynowie i Ligocie. Skrzyżowanie ulic Kościuszki/Brynowska/Rolna jest już obecnie bardzo skomplikowane, a jednocześnie nie ma tam miejsca, aby poprowadzić wydzielone drogi dla rowerów.

Proponujemy, aby wygospodarować pas dla rowerów w osi ul. Kościuszki na odcinku ul. Huberta - skrzyżowanie Kościuszki/Rolna poprzez zwiększenie szerokości jezdni. Dodatkowo konieczna będzie budowa śluz rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej ruch w obu kierunkach z pasa dla rowerów w kierunki centrum oraz Brynowa.

Drugi wariant to poprowadzenie ruchu rowerowego strefą "tempo 30" ulicami Huberta i Kosów, aż do ul. Drozdów. Wariant ten jest znacznie mniej czytelny dla poruszających się na rowerach.

Ligota
W wypadku węzłow Brynów i Ligota możliwe wydaje się połączenie obu drogą dla rowerów ze śluzami rowerowymi na skrzyżowaniu Kłodnicka/Kościuszki/Rzepakowa. Ze względu na przekrój wiaduktu przy skrzyżowaniu Kłodnicka/Franciszkańska/Panewnicka jedynym rozwiązaniem, wydaje się być wprowadzenie tam strefy "tempo 30" aż do skrzyżowania Panewnicka/Zielonogórska. Dodatkowo pozwoli to na stworzenie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej wokół powstającego węzła przesiadkowego.

Koncepcja infrastruktury rowerowej dla węzłów Brynów i Ligota   

Podsumowanie
Magistrat nie przekazał daty do kiedy można przekazywać uwagi dotyczące koncepcji rozbudowy węzłów. W najbliższych dniach będzie jednak musiał ogłosić przetarg i przygotować dokumentację, konieczne jest szybkie wypracowanie i przekazanie możliwych do analizy rozwiązań. Do czego serdecznie zachęcamy!

2 komentarze:

 1. Dla Brynowa wariant pierwszy (pomarańczowy) jest bodaj najbardziej optymalną propozycją. Jest tylko zasadnicze pytanie co z nawierzchnią. Jeśli ma być kostka która jest obecnie na odcinku od wysokości ul.Słowików/Dworska po ul Górnośląską to należałoby się zastanowić nad zmianą na pas asfaltowy.
  Dodatkowo odcinek od wysokości ul Gawronów po ul Ceglaną biegnie uczęszczanym chodnikiem przy parku. Wrzucanie drogi rowerowej na tym odcinku w ciąg rowerowo-pieszy to bardzo zły pomysł, a tak zapewne może się stać. Wykonana droga rowerowa na ul Drozdów przechodząca następnie w ciąg rowerowo-pieszy to jedna wielka pomyłka architekta. Niedobrze by było ponownie zrobić ten sam błąd.

  Połączenie węzłów Brynów-Ligota to rozwiązanie idealne w całym przebiegu. Adaptacja ul Kłodnickej w całym jej przebiegu wymagał by jedynie zmiany pasów ruchu (przemalowanie) do wykorzystania jest np obecny pas przeznaczony na parking. Koszty tej adaptacji byłyby mocno zminimalizowane.

  Grzegorz.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję za uwagi. To na razie wytyczne do zamówienia dla sporządzenia projektu. Sprawę nawierzchni powinni uregulować standardy infrastruktury rowerowej w Katowicach, które - mam nadzieję - wkrótce przyjmie prezydent lub rada miasta. Dokument jest już prawie gotowy i konsultowany w zespole ds. polityki rowerowej.

  OdpowiedzUsuń