2014-02-14

Konsultacje: Jak rowerowo połączyć Brynów z centrum Katowic?

Jak stąd wyjechać na rowerze?
Katowicki magistrat otrzymał informacje z urzędu marszałkowskiego, że możliwe jest dodanie infrastruktury rowerowej do projektów zintegrowanych węzłów przesiadkowych. O węzłach pisaliśmy już wcześniej.

Niestety 13 lutego 2014 r. na specjalnym spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej nie udało się wypracować rozwiązań dla wszystkich węzłów. Prosimy więc o sugestie, co do możliwych rozwiązań.

Obecnie urzędnicy przygotowują materiały do ogłoszenia przetargów na wykonanie koncepcji węzłów zlokalizowanych w Ligocie oraz na pętli Brynowskiej, ul. Sądowej i Zawodziu. Infrastruktura rowerowa może zostać dołączona do projektów tylko, jeśli łączy się z obecnie istniejącą oraz inwestycja będzie realizowana na gruntach miejskich. Jest to znaczne utrudnienie.

Brynów
Dotyczy to zwłaszcza węzłów zlokalizowanych w Brynowie i Ligocie. Skrzyżowanie ulic Kościuszki/Brynowska/Rolna jest już obecnie bardzo skomplikowane, a jednocześnie nie ma tam miejsca, aby poprowadzić wydzielone drogi dla rowerów.

Proponujemy, aby wygospodarować pas dla rowerów w osi ul. Kościuszki na odcinku ul. Huberta - skrzyżowanie Kościuszki/Rolna poprzez zwiększenie szerokości jezdni. Dodatkowo konieczna będzie budowa śluz rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej ruch w obu kierunkach z pasa dla rowerów w kierunki centrum oraz Brynowa.

Drugi wariant to poprowadzenie ruchu rowerowego strefą "tempo 30" ulicami Huberta i Kosów, aż do ul. Drozdów. Wariant ten jest znacznie mniej czytelny dla poruszających się na rowerach.

Ligota
W wypadku węzłow Brynów i Ligota możliwe wydaje się połączenie obu drogą dla rowerów ze śluzami rowerowymi na skrzyżowaniu Kłodnicka/Kościuszki/Rzepakowa. Ze względu na przekrój wiaduktu przy skrzyżowaniu Kłodnicka/Franciszkańska/Panewnicka jedynym rozwiązaniem, wydaje się być wprowadzenie tam strefy "tempo 30" aż do skrzyżowania Panewnicka/Zielonogórska. Dodatkowo pozwoli to na stworzenie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej wokół powstającego węzła przesiadkowego.

Koncepcja infrastruktury rowerowej dla węzłów Brynów i Ligota   

Podsumowanie
Magistrat nie przekazał daty do kiedy można przekazywać uwagi dotyczące koncepcji rozbudowy węzłów. W najbliższych dniach będzie jednak musiał ogłosić przetarg i przygotować dokumentację, konieczne jest szybkie wypracowanie i przekazanie możliwych do analizy rozwiązań. Do czego serdecznie zachęcamy!

2014-02-09

Konsultacje: Jak rowerowo połączyć Os. Tysiąclecia z centrum Katowic?

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Do 11 lutego 2014 r. trwają konsultacje wstępnego projektu budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Chorzowskiej i Brackiej. Pełną mapę przebiegu trasy można zobaczyć po kliknięciu na zdjęcie.

Uwagi należy zgłaszać na Platformie Konsultacji Społecznych. Poniżej wnioski przekazane przez Fundację Napraw Sobie Miasto w ramach "Rowerowych Katowic"

Poniżej uwagi dotyczące przedstawionej koncepcji budowy drogi rowerowej.

1. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / śluza rowerowa: Dla zapewnienia płynności ruchu rowerowego w ciągu ul. Gliwickiej powinny zostać na skrzyżowaniu zorganizowane śluzy rowerowe.

2. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / przejście rowerowe: Droga rowerowa powinna uwzględniać komunikację w czterech kierunkach, tzn. wyprowadzenie ruchu rowerowego nie powinno być tylko w stronę zachodnią ul. Gliwickiej, ale także we wschodnią (w kierunku centrum) oraz południową - dalej ul. Bocheńskiego. Można to zapewnić poprzez wyznaczenie przejścia rowerowego również przez ul. Gliwicką (odcinek na wschód od skrzyżowania).

3. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku południowego.

4. Rejon skrzyżowania ul. Bracka/Chorzowska/Złota / przejście rowerowe: Inwestycja powinna przewidywać także ruch rowerowy południową stroną ul. Chorzowskiej. Możliwe jest to poprzez organizację przejścia rowerowego przez ul. Bracką z wyraźnym oznaczeniem, że droga za przejściem rowerowym kończy się i dalej nie jest prowadzona/

5. Rejon skrzyżowania ul. Bracka/Chorzowska/Złota / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej oraz w okolicach propwadzących do wejście do Wesołego Miasteczka powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku północnego a także zapewni możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów gościom Wesołego Miasteczka.

6. Rejon skrzyżowania ul. Chorzowska/Dębowa / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku północnego.

7. Rejon przejścia podziemnego pod ul. Chorzowską (od strony "Żyrafy") / organizacja ruchu: Organizacja wylotu drogi rowerowej w sposób umożliwiający bezpieczny i komfortowy ruch rowerowy w kierunku przejścia podziemnego (nie tylko Parku Śląskiego, jak wygląda to obecnie z rysunku). Odpowiednie oznaczenie drogi rowerowej w przejściu podziemnym i wyjeździe z niego w kierunku Os. Tysiąclecia. Zmiana ta umożliwi korzystanie z nowej drogi mieszkańcom Os. Tysiąclecia i faktycznie zapewni pełny ciąg komunikacji rowerowej w kierunku centrum miasta (po zmianie oznaczeń na przejście pieszo-rowerowe przy skrzyżowaniach w ciągu ul. Chorzowskiej w części nie objętej inwestycją).

8. Rejon przejścia podziemnego pod ul. Chorzowską (od strony "Żyrafy") / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów gościom Parku Śląskiego oraz mieszkańcom Os. Tysiąclecia, chcącym skorzystać z tramwaju.

9. Pomiar ruchu rowerowego: Zaplanowanie minimum dwóch czujników pomiaru rowerowego. Na odcinku ul. Złota - przejście podziemne przy "Żyrafie" zlokalizowanie czujnika z wyświetlaczem (np. podobny do gdańskiego - link). Na odcinku ul. Złota - ul. Dębowa czujnika bez wyświetlacza. Urządzenia pozwolą na pomiar natężenia ruchu rowerowego w sposób ciągły i będą elementem promocji transportu rowerowego w mieście.

2014-02-06

Szansa na rowerowe pieniądze?

Szansa na zmiany?
6 lutego 2014 r. trójka katowickich radnych - Tomasz Godziek (Klub PO), Michał Jędrzejek (Forum Samorządowe i Piotr Uszok) oraz Marek Szczerbowski (SLD) - złożyło projekt uchwały, która zachęcić ma magistrat do ubiegania się o pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje rowerowe do 2020 r.

Wkrótce bowiem Rada Miasta ma przyjąć - po raz pierwszy w historii - Politykę Rowerową. Jest to strategiczny dokument, służący koordynacji działań związanych z rozwojem transportu rowerowego. Jednym z elementów jego wdrażania są tzw. „Programy Rowerowe” obejmujące pełne spektrum planowanych działań na rzecz wdrażania tej polityki w okresie czteroletnim.