2014-12-09

Infrastruktura: Velodrom na Rynku - autor: Tomasz Godziek

Wstępna wizualizacja pomysłu
Trwa przebudowa katowickiego rynku. Według aktualnych planów na placu vis a vis „starej” siedziby Muzeum Śląskiego w Alei Korfantego, ma powstać siłownia. Uważam, że ta prestiżowa przestrzeń zasługuje na bardziej przemyślaną funkcję. Proponuję aby w tym miejscu powstał velodrome „Stacja Rowerowa Katowice”, który będzie grupował funkcję rowerową w naszym mieście.

Stawiając silny akcent na rowery, poprzez inwestycje w ścisłym centrum miasta, udowodnimy, że poważnie myślimy o cyklistach, a Katowice chcą i mogą być "rowerowe". Velodrome spełniałby następujące funkcje:

  • Położony w sercu miasta stanowiłby początek tras rowerowych prowadzących do dzielnic: na północ, wschód, zachód i południe; 
  • To tutaj swoje biuro miałby miejski oficer rowerowy; 
  • To tutaj będzie centralny parking rowerowy dla mieszkańców; 
  • To tutaj udostępnione zostaną kawiarnia i warsztat, w której będzie można napić się kawy na zielonym dachu, a podczas naprawy roweru za darmo skorzystać z zestawu narzędzi i napompować koła; 
  • To tutaj będzie można jeździć na rowerze na wyprofilowanym torze; 
  • To tutaj na zielonym dachu będzie można obserwować cyklistów oraz centrum Katowic, jego wielkomiejski charakter oraz tysiące przemieszczających się ludzi; 
  • To tutaj organizowane będą zawody sportowe takie jak Mini Velodrome Red Bulla; 
  • W końcu to tutaj w zimie można ustawić half pipe do zawodów snowboardowych. 
Dlaczego na Rynku?
Velodrome stworzy centrum rowerowe naszego miasta. Jego wyróżniająca i niebanalna architektura będzie symbolem naszego rynku. Ta inwestycja, to kolejne "naj" opisujące Katowice. Niech nasz rynek nie stanie się kolejnym miejscem z ławkami i fontanną, dodajmy do niego funkcję wpisaną w nowoczesną architekturę. Jestem przekonany że welodrom będzie magnesem przyciągającym młodych ludzi, a informacja o „mieście z welodromem na rynku” obiegnie świat. Właśnie o taką zmianę postrzegania naszego miasta nam chodzi.

Współautorzy
Pomysł jest na razie szkicem, koncepcją która po dopracowaniu może być realizowana, przyczynkiem do dyskusji. Dziękuje za pomoc w przelaniu na wizji na papier oraz w opracowaniu koncepcji architektonicznej: Olkowi Krajewskiemu oraz Arturowi Łajczak.

Cele
Chciałbym pokazać że miasto Katowice myśli poważnie o cyklistach (obecnie nie można nawet przejechać przez Rynek na rowerze), warto dodać że inwestycja to nie tylko velodrome, to wypożyczalnia rowerów, warsztat, kawiarnia, siedziba miejskiego oficera rowerowego oraz wybudowanie ścieżek łączących serce Katowic/rynek w każdym kierunku miasta.

Poprzez tą inwestycję chciałbym zaprosić młodych ludzi na rynek, Stacja Rowerowa Katowice ma być magnesem który przyciągnie określoną grupę ludzi (Katowice mają problem ze ściągnięciem ludzi do centrum, po pierwsze oferta jest słaba po drugie wybudowała się Galeria Katowicka, główne ulice miasta tracą najemców - w zamian pojawiło się kilka lumpexów/

autor: Tomasz Godziek

2014-11-13

Konsultacje: Jak będą wyglądały rowerowe Katowice w 2018?

Czy uda się?
Na spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej 30 października 2014 r. przedstawione zostały m.in. czteroletni i roczny program rowerowy. Jest to plan inwestycji w infrastrukturę rowerową do roku 2018. Jaki obraz wyłania się z tych dokumentów?

Oba dokumenty nie są jeszcze oficjalnie przyjęte przez prezydenta Katowic. Są to projekty, ale mogą rodzić rozczarowanie.

Według przedstawionych planów do 2018 r. magistrat wyda na inwestycje i ich projekty ponad 335 mln. zł. Patrząc na niektóre kwoty raczej nie całość zostanie przeznaczona na inwestycje rowerowe.

Trudno bowiem uwierzyć, że w infrastrukturę rowerową o długości 600 m. zostanie zainwestowane 120 mln. zł. Taką informację zawiera projekt w wypadku inwestycji "Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice".

Łącznie na dziś planowana jest budowa 4188 metrów różnego rodzaju dróg i ścieżek rowerowych. Nie przy wszystkich projektach podana jest ich planowana długość. Rozłożenie inwestycji nie pozwala mieć złudzeń, że stworzą one jakiś spójny system komunikacji rowerowej.

Gdzie Waszym zdaniem w pierwszej kolejności powinny powstawać drogi rowerowe?

2014-03-28

Infrastruktura: Skąd wziąć pieniądze na katowicką infrastrukturę rowerową?

Z Brukseli do Katowic?
27 marca odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. polityki rowerowej. Katowiccy rowerzyści przedstawili m.in. magistratowi pomysł na sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej 60 km tras rowerowych i 25 tzw. węzłów przesiadkowych bike&ride. Propozycja opisu tego projektu została wniesiona następnego dnia pisemnie do Prezydenta Katowic.

Katowice bowiem - w przeciwieństwie do kilkunastu śląskich miast - nie zdecydowały się do tej pory na wystąpienie o pieniądze do Unii. Z treścią dokumentu można zapoznać się w dalszej części tekstu.

2014-03-11

Konsultacje: Jaka infrastruktura rowerowa potrzebna jest na ul. Sokolskiej?

Gdzie jest miejsce dla rowerzystów?
Katowicki magistrat przekazał nam wstępny projekt przebudowy ul. Sokolskiej w Katowicach. Mieszkańcy już od dłuższego czasu prosili urzędników o uwzględnienie infrastruktury rowerowej w ciągu tej drogi. Ich wnioski zostały zawarte w przedstawianym projekcie.

Opis zmian 
Propozycja obejmuje poprowadzenie drogi rowerowej w obu kierunkach po wydzielonym fragmencie chodnika o nawierzchni asfaltowej. Całość trasy prowadzona byłaby po zachodniej części ulicy.

Termin zgłaszania uwag
Prosimy o uwagi do 21 marca 2014 r. Przekażemy je wtedy do katowickiego magistratu na spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej. Uwagi ogólne prosimy kierować na adres konsultacje@rowerowe.katowice.pl a szczegółowe prosimy nanosić w formie komentarzy na poniższą mapę.

Instrukcja dodawania komentarzy Dodanie komentarza odbywa się poprzez otworzenie danego projektu przebudowy drogi z poniższej mapy i następnie kliknięcie ikonki "Wstaw komentarz" (skrót klawiaturowy: Ctr+Alt+M) i zaznaczenie obszaru, którego dotyczy komentarz.

Mapa poglądowa
Jeśli chcesz zobaczyć projekt przebudowy danego odcinka drogi kliknij na dany obszar i następnie wybierz "Przejdź do projektu zmian i dodaj w komentarzach swoje uwagi".
 

Dokumenty: Polityka rowerowa Katowic

Koniec pewnej ery?
Po blisko dwudziestu miesiącach pracy zespołu ds. polityki rowerowej, dokument, który był celem jego powołania został przyjęty 26 lutego przez katowickich radnych. Teraz pozostaje tylko jego wdrożenie. Jakie Waszym zdaniem powinny być kolejne cele tego zespołu?

2014-02-14

Konsultacje: Jak rowerowo połączyć Brynów z centrum Katowic?

Jak stąd wyjechać na rowerze?
Katowicki magistrat otrzymał informacje z urzędu marszałkowskiego, że możliwe jest dodanie infrastruktury rowerowej do projektów zintegrowanych węzłów przesiadkowych. O węzłach pisaliśmy już wcześniej.

Niestety 13 lutego 2014 r. na specjalnym spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej nie udało się wypracować rozwiązań dla wszystkich węzłów. Prosimy więc o sugestie, co do możliwych rozwiązań.

Obecnie urzędnicy przygotowują materiały do ogłoszenia przetargów na wykonanie koncepcji węzłów zlokalizowanych w Ligocie oraz na pętli Brynowskiej, ul. Sądowej i Zawodziu. Infrastruktura rowerowa może zostać dołączona do projektów tylko, jeśli łączy się z obecnie istniejącą oraz inwestycja będzie realizowana na gruntach miejskich. Jest to znaczne utrudnienie.

Brynów
Dotyczy to zwłaszcza węzłów zlokalizowanych w Brynowie i Ligocie. Skrzyżowanie ulic Kościuszki/Brynowska/Rolna jest już obecnie bardzo skomplikowane, a jednocześnie nie ma tam miejsca, aby poprowadzić wydzielone drogi dla rowerów.

Proponujemy, aby wygospodarować pas dla rowerów w osi ul. Kościuszki na odcinku ul. Huberta - skrzyżowanie Kościuszki/Rolna poprzez zwiększenie szerokości jezdni. Dodatkowo konieczna będzie budowa śluz rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej ruch w obu kierunkach z pasa dla rowerów w kierunki centrum oraz Brynowa.

Drugi wariant to poprowadzenie ruchu rowerowego strefą "tempo 30" ulicami Huberta i Kosów, aż do ul. Drozdów. Wariant ten jest znacznie mniej czytelny dla poruszających się na rowerach.

Ligota
W wypadku węzłow Brynów i Ligota możliwe wydaje się połączenie obu drogą dla rowerów ze śluzami rowerowymi na skrzyżowaniu Kłodnicka/Kościuszki/Rzepakowa. Ze względu na przekrój wiaduktu przy skrzyżowaniu Kłodnicka/Franciszkańska/Panewnicka jedynym rozwiązaniem, wydaje się być wprowadzenie tam strefy "tempo 30" aż do skrzyżowania Panewnicka/Zielonogórska. Dodatkowo pozwoli to na stworzenie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej wokół powstającego węzła przesiadkowego.

Koncepcja infrastruktury rowerowej dla węzłów Brynów i Ligota   

Podsumowanie
Magistrat nie przekazał daty do kiedy można przekazywać uwagi dotyczące koncepcji rozbudowy węzłów. W najbliższych dniach będzie jednak musiał ogłosić przetarg i przygotować dokumentację, konieczne jest szybkie wypracowanie i przekazanie możliwych do analizy rozwiązań. Do czego serdecznie zachęcamy!

2014-02-09

Konsultacje: Jak rowerowo połączyć Os. Tysiąclecia z centrum Katowic?

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Do 11 lutego 2014 r. trwają konsultacje wstępnego projektu budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Chorzowskiej i Brackiej. Pełną mapę przebiegu trasy można zobaczyć po kliknięciu na zdjęcie.

Uwagi należy zgłaszać na Platformie Konsultacji Społecznych. Poniżej wnioski przekazane przez Fundację Napraw Sobie Miasto w ramach "Rowerowych Katowic"

Poniżej uwagi dotyczące przedstawionej koncepcji budowy drogi rowerowej.

1. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / śluza rowerowa: Dla zapewnienia płynności ruchu rowerowego w ciągu ul. Gliwickiej powinny zostać na skrzyżowaniu zorganizowane śluzy rowerowe.

2. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / przejście rowerowe: Droga rowerowa powinna uwzględniać komunikację w czterech kierunkach, tzn. wyprowadzenie ruchu rowerowego nie powinno być tylko w stronę zachodnią ul. Gliwickiej, ale także we wschodnią (w kierunku centrum) oraz południową - dalej ul. Bocheńskiego. Można to zapewnić poprzez wyznaczenie przejścia rowerowego również przez ul. Gliwicką (odcinek na wschód od skrzyżowania).

3. Rejon skrzyżowania ul. Bocheńskiego - Gliwicka / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku południowego.

4. Rejon skrzyżowania ul. Bracka/Chorzowska/Złota / przejście rowerowe: Inwestycja powinna przewidywać także ruch rowerowy południową stroną ul. Chorzowskiej. Możliwe jest to poprzez organizację przejścia rowerowego przez ul. Bracką z wyraźnym oznaczeniem, że droga za przejściem rowerowym kończy się i dalej nie jest prowadzona/

5. Rejon skrzyżowania ul. Bracka/Chorzowska/Złota / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej oraz w okolicach propwadzących do wejście do Wesołego Miasteczka powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku północnego a także zapewni możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów gościom Wesołego Miasteczka.

6. Rejon skrzyżowania ul. Chorzowska/Dębowa / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość zmiany środka transportu dla części podróżnych z kierunku północnego.

7. Rejon przejścia podziemnego pod ul. Chorzowską (od strony "Żyrafy") / organizacja ruchu: Organizacja wylotu drogi rowerowej w sposób umożliwiający bezpieczny i komfortowy ruch rowerowy w kierunku przejścia podziemnego (nie tylko Parku Śląskiego, jak wygląda to obecnie z rysunku). Odpowiednie oznaczenie drogi rowerowej w przejściu podziemnym i wyjeździe z niego w kierunku Os. Tysiąclecia. Zmiana ta umożliwi korzystanie z nowej drogi mieszkańcom Os. Tysiąclecia i faktycznie zapewni pełny ciąg komunikacji rowerowej w kierunku centrum miasta (po zmianie oznaczeń na przejście pieszo-rowerowe przy skrzyżowaniach w ciągu ul. Chorzowskiej w części nie objętej inwestycją).

8. Rejon przejścia podziemnego pod ul. Chorzowską (od strony "Żyrafy") / parking rowerowy: Przy drodze rowerowej przy przystanku tramwajowym na ul. Chorzowskiej powinny zostać zorganizowane miejsca parkingowe dla rowerów w odpowiednim standardzie (jeśli to możliwe zadaszone). Zapewni to możliwość możliwość bezpiecznego przechowywania rowerów gościom Parku Śląskiego oraz mieszkańcom Os. Tysiąclecia, chcącym skorzystać z tramwaju.

9. Pomiar ruchu rowerowego: Zaplanowanie minimum dwóch czujników pomiaru rowerowego. Na odcinku ul. Złota - przejście podziemne przy "Żyrafie" zlokalizowanie czujnika z wyświetlaczem (np. podobny do gdańskiego - link). Na odcinku ul. Złota - ul. Dębowa czujnika bez wyświetlacza. Urządzenia pozwolą na pomiar natężenia ruchu rowerowego w sposób ciągły i będą elementem promocji transportu rowerowego w mieście.

2014-02-06

Szansa na rowerowe pieniądze?

Szansa na zmiany?
6 lutego 2014 r. trójka katowickich radnych - Tomasz Godziek (Klub PO), Michał Jędrzejek (Forum Samorządowe i Piotr Uszok) oraz Marek Szczerbowski (SLD) - złożyło projekt uchwały, która zachęcić ma magistrat do ubiegania się o pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycje rowerowe do 2020 r.

Wkrótce bowiem Rada Miasta ma przyjąć - po raz pierwszy w historii - Politykę Rowerową. Jest to strategiczny dokument, służący koordynacji działań związanych z rozwojem transportu rowerowego. Jednym z elementów jego wdrażania są tzw. „Programy Rowerowe” obejmujące pełne spektrum planowanych działań na rzecz wdrażania tej polityki w okresie czteroletnim.