2013-11-26

Jak powinny wyglądać węzły przesiadkowe w Katowicach?

Ładny czy rowerowo użyteczny?
Jaki węzły przesiadkowe powinny
powstać w Katowicach?
Katowicki magistrat opracowuje właśnie koncepcję systemu węzłów przesiadkowych. Wstępny opis pomysłów otrzymaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej.

System centrów przesiadkowych ma obejmować pięć punktów: Ligotę, Brynów, Zawodzie, Słoneczną Pętlę i ul. Sądową. Opis koncepcji znajduje się w dalszej części tekstu.

Prosimy o zgłaszanie uwag do pomysłów urzędu miasta. Zwłaszcza idei związanych z rozwojem infrastruktury rowerowej, a powiązanej z węzłami. Istnieje bowiem możliwość, że np. drogi rowerowe w ramach danego węzła będą doprowadzone aż do głównych generatorów ruchu w danym obszarze, a nie tylko granicy działki, na której powstanie centrum przesiadkowe.

2013-11-20

Jak powinna wyglądać sieć dróg rowerowych w Katowicach?

Z fragmentów trzeba złożyć całość
Katowicy rowerzyści przekazali właśnie urzędnikom kompleksowy plan rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta. Jest to efekt kilkumiesięcznych analiz, prowadzonych przez członków zespołu ds. polityki rowerowej pod kierunkiem Elżbiety Praus i Macieja "Psycha" Smykowskiego.

Po dokonaniu wstępnej oceny wykonalności projektu, zostanie on poddany konsultacjom społecznym. Następnie zaś stanie się podstawą do planowania inwestycji rowerowych. Dzięki jego przyjęciu sieć dróg rowerowych na terenie miasta będzie rozbudowywana w sposób, który - mamy nadzieję - w perspektywie kilku lat pozwoli na połączenie istniejących obecnie, poszatkowanych fragmentów ścieżek.

Poniżej przedstawiamy mapę w formie interaktywnej oraz opis poszczególnych tras dla każdej z dzielnic.