2013-05-11

Polityka rowerowa: Gdzie nowe drogi w Katowicach?

Wystarczy trochę farby
9 maja 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. koncepcji sieci rowerowej. Udział w nim wzięli: E.Praus, P.Pechan, L.Wolny, Z.Kryweń, I.Strzelczyk, M.Zych, J.Śladowska. Ustalono harmonogram prac grupy.

Plan na najbliższe miesiące przedstawia się następująco:

  1. Przegląd istniejącej infrastruktury rowerowej z uwzględnieniem stanu technicznego. Zaproponowano aby członkowie zespołu polityki rowerowej sukcesywnie przesyłali zdjęcia i opisy tras rowerowych na adres www.rowerowe.katowice.pl . Zwrócono także uwagę na pilne odnowienie istniejącej infrastruktury, dotyczy to oznakowania szlaków i tras rowerowych oraz uzupełnienia brakujących tablic informacyjnych i zniszczonych miejsc odpoczynkowych.
  2. Propozycje połączenia osiedli z centrum miasta . 
  3. Propozycje tras wylotowych z miasta w oparciu o istniejącą infrastrukturę miast ościennych. 
  4. Przy budowie centrów przesiadkowych proponujemy ustawienie schowków na rowery; należy to uwzględnić już w fazie projektowania. 
  5. Na istniejących i projektowanych trasach rowerowych należy ustawić znaki informujące o ciekawych i ważnych miejscach w terenie. 
  6. Obecni na spotkaniu zaproponowali swoją bezpłatną pracę w zakresie malowania znaków poziomych (rowerów) na istniejących trasach rowerowych (zagęszczenie tychże znaków). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz