2013-05-21

Infrastruktura: Polityka komunikacyjna Katowic

Czy mogło być inaczej?
Katowice są miastem, które do dziś nie mają polityki transportowej miasta. Dokument ten nie jest wymagany, ale znacznie ułatwia zarządzanie rozwojem i kluczowym jego elementem, a więc transportem.

W 2008 r. magistrat zlecił opracowanie założeń polityki komunikacyjnej Katowic. Dokument został bardzo kompleksowo przygotowany przez grupę ekspertów. Jego załącznikiem była nawet uchwała Rady Miasta, która nadawałaby zapisom siłę sprawczą. Niestety nigdy nie trafił pod głosowanie radnych, a przez wiele lat był niedostępny w internecie. Publikujemy pełną treść tego opracowania, aby pokazać idee wypracowane już pięć lat temu.

2013-05-20

Propozycje: Droga rowerowa nasypem Południowej Magistrali Piaskowej

Pomysł na tanią trasę rowerową?
Otrzymaliśmy od Mirka Cacha propozycję poprowadzenia drogi rowerowej po nasypie Południowej Magistrali Piaskowej. Byłaby to trasa od wzgórza Hugona do ul. Dulęby o długości 3,5 km.

Dodatkowo w przyszłości możliwe byłoby przedłużenie jej biegu aż do ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla. Poza funkcją rekreacyjną droga mogłaby służyć pracownikom Parku Logistycznego ProLogis w dojazdach do pracy.

Jak Wam się podoba ten pomysł? Szczegółowa prezentacja w dalszej części tekstu.

2013-05-11

Polityka rowerowa: Gdzie nowe drogi w Katowicach?

Wystarczy trochę farby
9 maja 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. koncepcji sieci rowerowej. Udział w nim wzięli: E.Praus, P.Pechan, L.Wolny, Z.Kryweń, I.Strzelczyk, M.Zych, J.Śladowska. Ustalono harmonogram prac grupy.

Plan na najbliższe miesiące przedstawia się następująco:

  1. Przegląd istniejącej infrastruktury rowerowej z uwzględnieniem stanu technicznego. Zaproponowano aby członkowie zespołu polityki rowerowej sukcesywnie przesyłali zdjęcia i opisy tras rowerowych na adres www.rowerowe.katowice.pl . Zwrócono także uwagę na pilne odnowienie istniejącej infrastruktury, dotyczy to oznakowania szlaków i tras rowerowych oraz uzupełnienia brakujących tablic informacyjnych i zniszczonych miejsc odpoczynkowych.
  2. Propozycje połączenia osiedli z centrum miasta . 
  3. Propozycje tras wylotowych z miasta w oparciu o istniejącą infrastrukturę miast ościennych. 
  4. Przy budowie centrów przesiadkowych proponujemy ustawienie schowków na rowery; należy to uwzględnić już w fazie projektowania. 
  5. Na istniejących i projektowanych trasach rowerowych należy ustawić znaki informujące o ciekawych i ważnych miejscach w terenie. 
  6. Obecni na spotkaniu zaproponowali swoją bezpłatną pracę w zakresie malowania znaków poziomych (rowerów) na istniejących trasach rowerowych (zagęszczenie tychże znaków). 

2013-05-08

Wydarzenia: Na kole kole Nikisza

Śląska, rowerowa tradycja
11 maja 2013 r. już po raz czwarty odbędzie się raj rowerowy "Na kole kole Nikiszu". Organizatorzy zapraszają wszystkich na start rajdu w sobotę o godz 10:00 z Giszowca Park pod Lipami.

Uczestnicy muszą wcześniej się zapisać i otrzymać numer do losowania nagród na mecie. W puli m.in. rower, ubrania z polaru i kaski. Wszyscy dostaną żur i tradycyjne śląskie krupnioki.

W zmaganiach będzie mogło wziąć udział pierwsze 299 osób Wpisowe dla dorosłych 5 zł. Dzieci wstęp wolny. Szczegóły w dalszej części artykułu.