2013-03-15

Spotkanie #8: ... i do przodu

7 lutego 2013 r. już po raz ósmy zebrał się zespół ds. polityki rowerowej. Było to jedno z ważniejszych spotkań, gdyż podsumowano pracę wykonaną w 2012 r. i zaplanowano kolejne działania na następne 12 miesięcy.

Jeśli uda się zrealizować założenia to dzięki pracy członkom zespołu uda się w tym roku oszczędzić ok. 60 tys. zł. Opracowanie standardów i koncepcji infrastruktury rowerowej nie zostanie zlecone firmie zewnętrznej, ale społecznie zrealizowane przez zespół przy wsparciu ekspertów.

W kolejnym spotkaniu 21 marca udział weźmie m.in. Marcin Hyła - Prezes Stowarzyszenia "Miasta dla rowerów" i twórca pierwszych w Polsce standardów rowerowych. Tematem dyskusji będzie uzgodnienie zadań dla dwóch grup roboczych, które do końca roku mają się zająć opracowaniem ww. dokumentów.

Poniżej protokół ze spotkania 7 lutego 2013 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz