2013-01-29

Spotkanie #7: Jakie standardy?

Już po raz siódmy przedstawiciele zespołu ds. polityki rowerowej spotkali się w katowickim magistracie. 10 stycznia rozmawialiśmy o kalendarzu prac nad wdrożeniem polityki rowerowej w naszym mieście.

W tym roku urząd ogłosi dwa przetargi na opracowanie sieci infrastruktury rowerowej i jej standardów. Wytyczne dla tych zamówień zostaną określone w konsultacji z członkami zespołu.

Jest to jeden z pierwszych takich wypadków w Katowicach. Pozwoli to na sformułowanie potrzeb jeszcze przed wydaniem jakiejkolwiek złotówki z budżetu miasta. Protokół z rozmów znajduje się w dalszej części postu.

Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 7 lutego 2013 r. na ul. Młyńskiej 4. Głównym tematem spotkanie będą wytyczne do ww. przetargów.

2013-01-27

Polityka rowerowa: Przejdźmy do praktyki

10 stycznia 2013 r. na spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej rozmawialiśmy m.in. o założeniach dotyczących standardów jakie powinna spełniać infrastruktura dla rowerzystów oraz kształcie sieci głównych dróg. Ten drugi dokument za pewne jest wyczekiwany przez najszerszą grupę miłośników bicykli.

Magistrat w tym roku ogłosi dwa przetargi, które mają na celu wyłonienie firm, opracowujących te dokumenty. Po raz pierwszy w historii wytyczne do ich ogłoszenia mają być konsultowane z zespołem. Każdy ma nawet możliwość określenia co chciałby, aby w tych dokumentach się znalazło.

Moją propozycję można przeczytać i komentować tutaj, a propozycje Piotra Rościszewskiego z Śląskiego Klubu Znakarzy Tras Turystycznych znajdują się tutaj. Wszelkie komentarze i uwagi merytoryczne przekażę na spotkaniu kolejnym spotkaniu zespołu, które odbędzie się na ul. Młyńskiej 4 w dniu 7 lutego o godz. 15:00.

2013-01-21

Finanse: Gazela pomoże rowerzystom?

Do 2 kwietnia 2013 r. polskie samorządy mogą ubiegać się o 100-procentowe dofinansowanie budowy i modernizacji tras rowerowych a także uruchomienie systemu wypożyczalni miejskich. Członkowie zespołu ds. polityki rowerowej wystąpili do prezydenta Marcina Krupy z wnioskiem o udział miasta w tym konkursie. Z interpelacją o podobnej treści wystąpił także radny Tomasz Godziek.

Czy uda się Katowicom pozyskać przynajmniej 8 mln. zł. na rowerowe inwestycje? Tyle bowiem wynosi minimalna wartość projektu. Jakie są Wasze typy?

Treść obu wystąpień w dalszej części postu.

2013-01-08

Spotkanie #6: Nowa wersja polityki rowerowej

6 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. polityki rowerowej. W całości zostało poświęcone omówieniu propozycji uchwały rady miasta, która ma uregulować sprawy związane z tą dziedziną. Po spotkaniu została opracowana kolejne wersja dokumentu, który wkrótce ma trafić do konsultacji społecznych.

Protokół z dyskusji znajduje się w dalszej części postu. Zainteresowani mogą się również zapoznać z nową wersją propozycji polityki rowerowej.

Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 10 stycznia 2013 r. na ul. Młyńskiej 4. Głównym tematem spotkanie będą standardy dla infrastruktury rowerowej Katowic.