2012-12-18

Finanse: Mały krok po wielkie pieniądze

Już trzeba robić miejsce?
18 grudnia 2012 r. Komitet ds. Turystyki i Transportu Parlamentu Europejskiego dokonał zmiany w dokumentach unijnych na następne lata, która powinna otworzyć worek z pieniądzmi na infrastrukturę rowerową. Po raz pierwszy w historii na poziomie całej Unii drogi dla rowerów stały się równe samochodowym czy też kolejowym.

Komitet uchwalił poprawki do wytycznych dla tworzenia transeuropejskich sieci transportowej (TEN-T) na lata 2014-2020. Krótki paragraf otwiera dla rowerzystów wielomiliardowy budżet na rozwój tej sieci:
Konieczne jest prowadzenie działań spójnych z innymi politykami, w tym zwłaszcza związanymi z aspektami turystycznymi poprzez uwzględnienie struktur inżynierii cywilnej takich jak mosty i tunele rowerowe dla długodystansowych dróg rowerowych sieci EuroVelo.
Decyzja komitetu to dopiero pierwszy krok zmian. Teraz dokument musi przyjąć Parlament Europejski, a w przyszłym roku będzie negocjowany przez wszystkie państwa członkowskie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz