2012-10-09

Wydarzenia: Rowerowo w Dąbrowie

Zapraszamy!
18 października 2012 r. o godzinie 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Konferencja Rowerowa dotycząca wdrażania polityki rowerowej w miastach.

W ostatnich latach da się zauważyć znaczące promowanie roweru jako codziennego środka transportu przyjaznego środowisku, umożliwiającego podróż bezpośrednią „od drzwi do drzwi” oraz roweru jako antidotum na choroby cywilizacyjne naszych czasów. Rower jest coraz częściej wybieranym środkiem transportu oraz najefektywniejszym jeżeli rozpatrujemy podróże o zasięgu do 5 km. A te zdecydowanie dominują w naszej codziennej komunikacji.

Rowerowa Dąbrowa
Konferencja dotycząca wdrażania polityki rowerowej w miastach, odbędzie się ona 18.10.2012 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w Sali Sesyjnej. Charakter konferencji jest otwarty i organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane rozwojem ścieżek rowerowych w mieście jak również pasjonatów dwóch kółek. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 14:00 panelem dyskusyjnym podczas którego każdy będzie mógł zadać specjalistom nurtujące go pytanie z zakresu infrastruktury drogowej i jej wdrażania.

Patronat merytoryczny nad konferencją objął dr hab. inż. Bogusław Łazarz, profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP z oddziałem w Katowicach.

Podczas konferencji gośćmi będąpraktycy rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce. Wśród nich należy wymienić dr inż. Tadeusza Koptę – przedstawiciela Departamentu Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autora standardów technicznych dla dróg rowerowych oraz studiów tras rowerowych wielu miast polskich. Autor podręcznika „Rower w ruchu drogowym”. Dr inż. Tadeusz Kopta wygłaszał przemówienia na wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w : Wiedniu, Kopenhadze, Amsterdamie, Goteborgu, Berlinie, Pradze, Helsingborgu, Lucernie, Delft, Nowym Yorku oraz Trieście w zakresie transportu, układów drogowych, układów komunikacyjnych, uspokojenia ruchu. W 2000 roku otrzymał dyplom uznania Ministra Środowiska za “Alternatywną politykę transportową dla Polski wg zasad ekorozwoju”. Natomiast w 1996 roku na zaproszenie organizacji holenderskich uczestniczył jako ekspert w Komisji Ekorozwoju ONZ w Nowym Jorku. Dr Tadeusz Kopta wygłosi wykład na temat „Infrastruktura rowerowa jako podstawowy element zrównoważonego transportu”

Swoje prelekcje przedstawią również posłanka Ewa Wolak - Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej, która zaznajomi zebranych gości z „Zarządzaniem polityką rowerową na szczeblu kraju” oraz dr hab. inż. Stanisław Krawiec z Politechniki Śląskiej, który przedstawi „Ekologiczne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej”.

Dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki rowerowej na szczeblu kraju i miasta przedstawi dwóch kolejnych gości: Marcin Hyła – Prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Miasta dla Rowerów”. Opowie on o randze inicjatywy obywatelskiej we wdrażaniu infrastruktury rowerowej oraz współpracy samorządu ze stowarzyszeniami rowerowymi. Z kolei Daniel Chojnacki Oficer Rowerowy Wrocławia – zaznajomi gości z instytucją Oficera Rowerowego oraz przedstawi dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu.

O możliwościach rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście wypowie się Tobiasz Nykamowicz – autor Studium Głównych Tras Rowerowych miasta Dąbrowa Górnicza.

Ambasadorem projektu Dąbrowa Rowerowa jest znamienity kolarz Czesław Lang, który wraz z Prezydentem Miasta Zbigniewem Podrazą zaprosi zebranych gości na konferencję i kilkoma słowami wstępu przedstawi pasję do kolarstwa i potrzebę uprawiania sportu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz