2012-09-19

Spotkanie #3: Rynek i cele polityki rowerowej

23 sierpnia 2012 r. po raz trzeci spotkali się członkowie katowickiego zespołu ds. polityki rowerowej. Głównym tematem rozmów była sprawa przebudowy obszaru Rondo-Rynek i dostosowania planowanej infrastruktury rowerowej do potrzeb jej użytkowników. Druga część spotkania została poświęcona celom operacyjnym polityki rowerowej. Protokół ze spotkania w dalszej części tekstu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 września 2012 r. o godz. 15:00 na ul. Młyńskiej 4. Tematyka dyskusji będzie dotyczyć: projektu odtworzenia i ujednolicenia oznakowania istniejących tras rowerowych na terenie Katowic oraz prezentacji roboczej wersji dokumentu "Polityka rowerowa Miasta Katowice”.


Protokół ze spotkania zespołu ds. polityki rowerowej w dniu 23 sierpnia 2012 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz