2012-09-29

Polityka rowerowa: Pierwsza wersja dokumentu

Rowerowe Katowice nadchodzą
Zgodnie z zapowiedziami, 27 września 2012 r. na spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej, po raz pierwszy przedstawiona została propozycja tekstu polityki rowerowej Katowic. Jest to wersja robocza, ale nie kryję satysfakcji, że znalazło się w niej wiele rozwiązań, o które występowali członkowie zespołu.

Bogusław Lowak - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, przekazał na spotkaniu informację, że projekt był omawiany już z prezydentem miasta i skarbnikiem. Zapisy od strony finansowej zostały więc również zbadane i miasto jest gotowe je realizować już od 2013 r.

Do kolejnego spotkania, które odbędzie się 25 października można zgłaszać wszelkie uwagi do treści tej roboczej wersji dokumentu. Gdy ktoś chciał skorzystać z pośrednictwa zespołu przy przedstawieniu swoich uwag, proszę o przesłanie ich do 20 października na adres konsultacje@rowerowe.katowice.pl. Po jej uzgodnieniu przez zespół zostanie przedstawiona Radzie Miasta i będzie  podlegać procedurze konsultacji społecznych. Tekst propozycji w dalszej części artykułu.


Propozycja "Polityki Rowerowej Katowic" z dnia 27 września 2012 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz