2012-09-29

Finanse: Komfort rowerzystów jest o 12 zł. tańszy

Złe przyzwyczajenia
Kilka dni temu wystąpiłem do katowickiego magistratu z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących kosztów położenia metra kwadratowego ścieżki rowerowej o dwóch nawierzchniach - bitumicznej i z kostki. Okazało się, że korzyść finansowa przy położeniu i usunięciu kostki to 24,48 zł., czyli 13 proc.

Jeśli przyjąć, że nie 100 proc. ścieżek będzie rozbieranych to nawierzchnia asfaltowa jest o 12 zł. tańsza. Myślę, że warto zapamiętać tę liczbę i przytaczać przy kolejnych dyskusjach o wysokich kosztach budowy asfaltowych dróg rowerowych.

Przekazane przez urząd cenny opierają się na cennikach SEKOCENBUD – III kw. 2012r. Dokładne dane to:
  • średni koszt wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wynosi 160,00 zł. netto/m2, 
  • średni koszt wykonania ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej wynosi 172,00 zł. netto/m2, 
  • średni koszt rozebrania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wynosi: 31,35 zł netto/m2,
  • średni koszt rozebrania nawierzchni z kostki betonowej wynosi: 18,87 zł. netto/m2.
Pełna treść odpowiedzi w dalszej części tekstu.

Polityka rowerowa: Pierwsza wersja dokumentu

Rowerowe Katowice nadchodzą
Zgodnie z zapowiedziami, 27 września 2012 r. na spotkaniu zespołu ds. polityki rowerowej, po raz pierwszy przedstawiona została propozycja tekstu polityki rowerowej Katowic. Jest to wersja robocza, ale nie kryję satysfakcji, że znalazło się w niej wiele rozwiązań, o które występowali członkowie zespołu.

Bogusław Lowak - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, przekazał na spotkaniu informację, że projekt był omawiany już z prezydentem miasta i skarbnikiem. Zapisy od strony finansowej zostały więc również zbadane i miasto jest gotowe je realizować już od 2013 r.

Do kolejnego spotkania, które odbędzie się 25 października można zgłaszać wszelkie uwagi do treści tej roboczej wersji dokumentu. Gdy ktoś chciał skorzystać z pośrednictwa zespołu przy przedstawieniu swoich uwag, proszę o przesłanie ich do 20 października na adres konsultacje@rowerowe.katowice.pl. Po jej uzgodnieniu przez zespół zostanie przedstawiona Radzie Miasta i będzie  podlegać procedurze konsultacji społecznych. Tekst propozycji w dalszej części artykułu.

2012-09-19

Spotkanie #3: Rynek i cele polityki rowerowej

23 sierpnia 2012 r. po raz trzeci spotkali się członkowie katowickiego zespołu ds. polityki rowerowej. Głównym tematem rozmów była sprawa przebudowy obszaru Rondo-Rynek i dostosowania planowanej infrastruktury rowerowej do potrzeb jej użytkowników. Druga część spotkania została poświęcona celom operacyjnym polityki rowerowej. Protokół ze spotkania w dalszej części tekstu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 września 2012 r. o godz. 15:00 na ul. Młyńskiej 4. Tematyka dyskusji będzie dotyczyć: projektu odtworzenia i ujednolicenia oznakowania istniejących tras rowerowych na terenie Katowic oraz prezentacji roboczej wersji dokumentu "Polityka rowerowa Miasta Katowice”.

Polityka rowerowa: Oficjalne powołanie zespołu

Z tyłu urzędu jest więcej stojaków
Zespół ds. polityki rowerowej działa już od kilku miesięcy. Do tej pory jednak nie było dostępne w internecie zarządzenie Prezydenta Katowic dotyczące jego oficjalnego powołania. Naprawiamy niniejszym ten błąd i publikujemy całość dokumentu.

Wszystkich zapraszamy do włączenia się w prace zespołu. Najbliższe spotkanie 27 września 2012 r. o godz. 15:00 na ul. Młyńskiej 4.

Wnioski i uwagi możecie też zgłaszać mailowo, a przedstawimy je w Waszym imieniu na spotkaniu. Piszcie więc na uwagi@rowerowe.katowice.pl.

2012-09-11

Film: Katowickie trasy rowerowe

Zza kierownicy
Mateusz mieszka w Niemczech, ale wakacje spędza w rodzinnych Katowicach. Część osób mogła go spotkać na trasach i drogach rowerowych z kamerą. Dzięki jego pasji na portalu YouTube możemy oglądać blisko dwie godziny nagrań ze "ścieżek lub tzw. <<ścieżek>> z perspektywy roweru" - jak sam autor mówi.

Na pomysł kręcenie filmów Mateusz wpadł przy okazji swoich rowerowych podróży. Doszedł do wniosku, że skoro tyle czasu spędza na dwóch kołach to przy okazji może nagrać swoje "doświadczenia". Na jego profilu YouTube można dla porównania obejrzeć nagrania z roweru z okolic Monachium (link).

Ostatnie nagrania są z tego miesiąca. Możemy na nich zobaczyć m.in. Osiedle Tysiąclecia. Łącznie to już 32 filmy o łącznej długości prawie dwóch godzin.

- Co do filmowania innych ścieżek to akurat muszę zainwestować w nowy sprzęt, bo już teraz - z powodów technicznych - nie mogłem nagrać innych ścieżek - tłumaczy Mateusz - Następny raz Katowice odwiedzę najprawodopodobniej dopiero wiosna 2013.

Całość filmów w dalszej części tekstu.