2012-08-17

Spotkanie #2: Uzgodnienie celów polityki rowerowej

5 lipca 2012 r. odbyło się drugie spotkanie zespołu ds. polityki rowerowej. W trakcie dyskusji uzgodniono główne cele polityki rowerowej Katowic. Rozmawiano również o planach przebudowy obszaru Rondo-Rynek i dostępności tej części miasta dla rowerzystów.

Ponieważ w obu tematach nie wypracowano ostatecznych konkluzji, będą one omawiane na spotkaniu 23 sierpnia. Omówione zostaną wtedy cele operacyjne polityki, a także możliwość poruszania się rowerzystów po torach tramwajowych na Rynku i ul. 3 maja. Protokół ze spotkania w wersji roboczej w dalszej części tekstu.

Protokół ze spotkania zespołu roboczego ds. polityki rowerowej w dniu 5 lipca 2012 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz