2012-07-20

Konsultacje: Jaka ścieżka na ul. Drozdów?

Taniej zwolnić niż budować
Członkowie zespołu ds. polityki rowerowej zostali poproszeni o skonsultowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Drozdów w Katowicach. W ramach grupy dyskusyjnej uzgodnione zostało następujące stanowisko. Czy zgadzacie się z naszymi postulatami?

Zespół proponuje następujące rozwiązania:

  1. Utrzymanie na całej długości ulicy Drozdów strefy "tempo 30". 
  2. Utrzymanie progów zwalniających przy skrzyżowaniach z następującymi zaleceniami, jeśli brana pod uwagę jest ich przebudowa: progi powinny być bardziej łagodne. Powinny wymuszać zwolnienie jazdy przez samochód ale nie niemal zupełne jego zatrzymanie jak jest obecnie. Złagodzenie garbów upłynni jazdę samochodem dzięki czemu kierowcy nie będą "nadrabiać" prędkości pomiędzy garbami, przy jednoczesnym zwolnieniu w strefach podwyższonego ryzyka kolizji, progi zwalniające powinny mieć śluzy dla rowerzystów. Oznacza to pozostawienie fragmentu jezdni bez progu zwalniającego dzięki czemu rowerzysta może przejechać bez zwalniania w tym miejscu. 
  3. Wprowadzenie śluz dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Drozdów z ul. Kościuszki. 
  4. Wprowadzenie odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego na ww. skrzyżowaniu.


Jednocześnie zaznaczamy, że prowadzenie wydzielonej ścieżki rowerowej na tej ulicy, przy zachowaniu wymienionych zaleceń, nie jest uzasadnione. Ruch na ulicy ma niskie natężenie a zastosowane dotychczasowe rozwiązania spowalniające ruch kołowy powodują, że jazda rowerem jest tam bezpieczna.

Członkowie Zespołu zgodzili się również, że inwestycją ważniejszą z punktu widzenia Polityki Rowerowej w mieście jest trasa biegnąca wzdłuż ul. Kościuszki do Centrum. Dopiero po jej realizacji nabierze sensu prowadzenie ścieżek na ulicach odchodzących od Kościuszki. Powyższe zalecenia, sprowadzające się przede wszystkim do dobrego oznakowania, pozwolą zaoszczędzić pieniądze przeznaczone na inwestycje w tym miejscu i, być może, wykorzystać je w miejscach bardziej kluczowych z punktu widzenia systemu ścieżek rowerowych.

Stanowisko w imieniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych przedstawili na spotkaniu Aleksander Krajewski i Paweł Wyszomirski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz