2012-07-18

Interwencje: Wycięcie drzew i likwidacja trasy rowerowej na Kościuszki

We need You!
Katowicki magistrat planuje poszerzenie fragmentu ul. Kościuszki powyżej ul. Szeligiewicza. Ma się to odbyć poprzez wycięcie rosnących tam drzew oraz likwidację trasy rowerowej.

Poniżej zamieszczam listy otwarte w tej sprawie od mieszkańców ul. Kościuszki, które dzisiaj otrzymałem. Wszystkich chętnych do włączenia się w akcję zachowania obecnego stanu, proszę o kontakt na uwagi@rowerowe.katowice.pl.List otwarty Szymon Karandys
Szanowny Panie Wiceprezydencie, Szanowni Państwo,

W związku z ukazanymi się w dniu wczorajszym artykułami dotyczącymi decyzji Ratusza o modernizacji ul. Kościuszki (powyżej skrzyżowania z ulicą Szeligiewicza), a w szczególności o wycięciu dziesięciu 100 letnich lip zwracam się do Pana z bardzo uprzejmą prośbą jak niżej, tudzież z kilkoma pytaniami, które nasuwają się w przedmiotowej sprawie:

  • Czy i kiedy planowane jest spotkanie z mieszkańcami miasta zainteresowanymi przedmiotową decyzją? Ewentualnie w jaki sposób podawane to będzie do informacji publicznej? Próbowałem znaleźć więcej informacji na ten temat, ale cytaty prasowe z wyjaśnień biura prasowego katowickiego magistratu są bardzo zdawkowe. Jestem mieszkańcem tej okolicy, uczestniczę kilkanaście razy dziennie (7 dni w tygodniu) w ruchu drogowym i pieszym i nie przekonują mnie argumenty (z cytatów prasowych) o rozładowaniu korków itp.
  • W tym przypadku chciałbym mieć pewność, że takie decyzje są głęboko przemyślane, poparte odpowiednimi ekspertyzami. Uważam, że należy podać do publicznej wiadomości jakimi i przez kogo wykonanymi? Jaka jest podstawa podjęcia takich, a nie innych decyzji oraz kto bezpośrednio koordynuje projekt?
  • Chciałbym Pana bardzo uprzejmie prosić, aby zweryfikował Pan (bo to budzi moją największą wątpliwość), czy Urzędnicy podejmujący decyzję o modernizacji mięli na uwadze także inne aspekty przedmiotowej sprawy, a mianowicie niezaprzeczalne walory estetyczne, historyczne, przyrodnicze, a przede wszystkim funkcjonalne tego podwójnego szpaleru drzew.
  • Chciałbym zwrócić uwagę, że ten ciąg zieleni (ścieżka rowerowa, deptak, tzw. mała architektura - miejsca odpoczynku, ławki) stanowi nie tylko wyposażenie pasa drogowego, a funkcjonalną całość. Do tego znajduje się w strefie tzw. Szlaku Moderny i bezpośrednio graniczy z obszarem ROD im. T. Kościuszki założonym w 1909 r. (nie łączę przedmiotowych proponowanych zmian z niedawno ogłoszonym wyrokiem TK w sprawie ustawy o ROD).
  • Obszar stanowi ciąg zieleni komunikujący śródmieście z Parkiem im. T. Kościuszki, a za tym dyskusja dotycząca modernizacji tego miejsca powinna odbyć się z udziałem szerokiego grona specjalistów - nie tylko inżynierów drogownictwa, ale także przyrodników, architektów, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu, przedstawicieli KZK GOP oraz kompetentnych osób odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni (ZZM w Katowicach). Jako architekt krajobrazu, mieszkający w tym miejscu chciałbym mieć świadomość, że chociaż w tym konkretnym, jakże ważnym dla mnie i mojej rodziny przypadku właśnie tak jest!
  • Taka dyskusja mogłaby odpowiedzieć na nasuwające się pytania j.w.: jakie ekspertyzy i badania wykonano w zakresie wszystkich ww. aspektów począwszy od bezpieczeństwa w ruchu, skończywszy na przyrodniczych i ekologicznych? Czy chodzi tu tylko o "korki i zmniejszenie czasu dojazdu do centrum" jak cytują gazety? Czy statystyki notują w tym miejscu jakąś ponadnormatywną liczbę kolizji i wypadków drogowych spowodowanych ograniczeniem widoczności, obniżeniem przyczepności kół do nawierzchni, brakiem odprowadzenia wody z jezdni itp ? Czy ZZM i inne służby wykonują nieprawidłowo swoje zadania w tym konkretnym miejscu (cięcia prześwietlające, sanitarne, usuwanie liści, opadłych kwiatostanów z jezdni i z deptaku)? Czy wzięto pod uwagę istotne funkcje tj. np. izolacyjne (tłumienie hałasu, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza), krajobrazowe, historyczne, przyrodnicze i inne, o których mowa wyżej ? Europejski Program na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stanowi, że poprawa takowego bezpieczeństwa nie oznacza wycinki drzew przydrożnych, a wręcz przeciwnie. Oczywiście można zadać sobie pytanie, czy zieleń przydrożna w tym miejscu jest urządzona nieprawidłowo i dyskutować na ten temat, ale czy akurat w tym przypadku mając na uwadze funkcjonalność alei nie powinno się chronić przede wszystkim walorów krajobrazowych tego miejsca?
  • Zawsze wydawało mi się, że skierowanie natężenia ruchu samochodów z dzielnic południowych do centrum ulicą Mikołowską było przemyślane i miało na celu m.in. ochronę istotnych wartości przyrodniczych terenów zieleni usytuowanych w omawianej powyżej części "Miasta Ogrodów". Te walory należy podkreślać i o nie dbać, tym bardziej decyzja Ratusza wymaga moim zdaniem szerokiej dyskusji także pod kątem tego, czy koszty jakie zamierza ponieść Ratusz na przedmiotową modernizację przełożą się na optymalizację funkcjonalną tego fragmentu zieleni miejskiej ?

Bardzo chciałbym, żeby udało się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące przedmiotowej sprawy. Mam nadzieję, że ich lista powiększy się o głosy także innych mieszkańców tej części Katowic, a Państwo weźmiecie je pod uwagę.

Zapraszam Państwa na spacer aleją drzew lipowych (nawet w deszczową pogodę - korony drzew chronią przechodniów przed deszczem) od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w stronę Parku im. T. Kościuszki lub odwrotnie - szczególnie w weekendy i święta, kiedy to można zobaczyć tak naprawdę ilu mieszkańców nie tylko okolicznych kamienic i domów decyduje się na przejazd lub przejście tym pasem zieleni. Przy okazji można zastanowić się nad proponowanymi lub może innymi funkcjonalnymi zmianami w tym obszarze Naszego Miasta.

Z wyrazami szacunku
Szymon Karandys


Lista otwarty Andrzej Czajkowski, Grażyna Hankus, Jerzy Marzec
Szanowni Państwo,

Uzyskaliśmy ostatnio informację z Zarządu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz Wydziału Inwestycji UM, dotyczącą planów poszerzenia jezdni na odcinku ul. Kościuszki i związanym z tym zamiarem wycięcia 15 lip rosnących od ponad stu lat wzdłuż historycznej alei prowadzącej do Parku Kościuszki. W związku z tym, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem zamiaru zniszczenia pięknego elementu zielonej substancji miasta, w najpiękniejszej jego części, zwracamy się do Państwa o włączenie się do akcji ochrony alei.

Aleja do pięknego, historycznego Parku Kościuszki to bardzo popularna trasa z której korzystają mieszkańcy Katowic, całe rodziny z dziećmi udające się do parku nie tylko na spacer, ale także na organizowane w Parku przez Miasto Katowice koncerty i inne imprezy. Aleja ta jest początkiem terenu rekreacyjnego i ozdobą miasta w jego starej części. Plany wycięcia starych, stuletnich lip, będących w znakomitej formie, tworzących naturalny, chroniący przed upałem baldachim nad deptakiem, zniszczenie pasa zieleni, zwężenie wygodnego chodnika i ścieżki rowerowej, graniczą z absurdem, tym bardziej w mieście, w którym tych ścieżek nie jest zbyt wiele, choć są jego tak ważnym elementem.

Jest to jedyna, zlokalizowana blisko centrum miasta tak piękna, historyczna aleja. W 1910 r. to właśnie Magistrat Miasta Katowice udzielił pomocy materialnej na zadrzewienie reprezentacyjnej alei wzdłuż ul. Kościuszki, jest więc rzeczą wręcz niewiarygodną, że ktoś wyraził zgodę na jej zniszczenie. Nie bez przyczyny to właśnie w tej części miasta Urząd zainstalował najwięcej punktów informacyjnych („mówiących” automatów) przedstawiających historię naszego miasta.

Jako mieszkańcy tej części ulicy Kościuszki na bieżąco obserwujemy ruch drogowy i korzystamy codziennie z ulicy zarówno jako kierowcy i jako piesi. Proponowane rozwiązanie nic nie poprawi, ponieważ nawet w godzinach szczytu nie tworzą się i nigdy nie tworzyły się tu korki, a w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie zdarzył się tu żaden poważniejszy wypadek, pomimo tego, że bardzo często obserwujemy samochody i motocykle, jadące ze znacznie większą prędkością ulicą Kościuszki. Zamiast proponować niszczenie starego, historycznego pierwiastka miasta należałoby zacząć egzekwować przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości. Proponowane rozwiązanie jeszcze bardziej ośmieli piratów drogowych, co właśnie w tej sytuacji może doprowadzić do nieszczęścia. Przebudowa tego odcinka ulicy oraz chodnika spowoduje także niebezpieczne sytuacje w ruchu drogowym podczas wjazdu samochodów do posesji (konieczność wjazdu lub wyjazdu tyłem), a także zwiększy natężenie hałasu, bowiem drzewa stanowią jakże piękną barierę dźwiękochłonną.

Dodatkowy aspekt sprawy dotyczy budynków przy tej części ul. Kościuszki, które są budynkami historycznymi, pochodzącymi z okresu międzywojennego. Przy jednym z nich, zaprojektowanym przez wybitnego śląskiego architekta Tadeusza Michejdę, ustawiony został właśnie automat informacyjny. Budynki te stoją znacznie poniżej terenu ulicy i zabezpieczone są murem oporowym, który jest jużpopękany z powodu obciążenia ulicy. Rozszerzenie jezdni i przybliżenie jej do tego muru może spowodować katastrofę budowlaną, o czym z pewnością autor projektu nie pomyślał. Raz jeszcze przypominamy, że mówimy cały czas o historycznej, jednej z najładniejszej części Katowic, na znanym SZLAKU KATOWICKIEJ MODERNY!

Jak więc można dopuścić do jej zniszczenia?? Bardzo prosimy o wspólne działanie w celu zaniechania opisanego projektu. Cała sprawa jest tez o tyle ciekawa, że dotychczas nic o niej nie wiadomo Architektowi Miasta, ani innym odpowiedzialnym organom miasta.

Wiemy też, że rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod protestem przeciwko bezpowrotnej likwidacji pięknych starych katowickich drzew. Podpisów jest już niemało.

Mieszkańcy ul. Kościuszki: Andrzej Czajkowski, Grażyna Hankus, Jerzy Marzec.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz