2012-06-28

Struktura polityki rowerowej Katowic

Zespół ds. polityki rowerowej opracował wstępną strukturę dokumentu. Kolejnym krokiem będzie określenie jego celów.

Propozycja kształtu zapisów polityki rowerowej:
 • Definicja celów strategicznych i bieżących
 • Instrumenty wdrażania:
  • podstawowa sieć tras i dróg rowerowych na terenie miasta (stan obecny i docelowy)
  • standardy funkcjonalnie prowadzenia tras i dróg rowerowych  (cechy funkcjonalne połączeń: skąd - dokąd, funkcje rekreacyjne lub transportowe itp.)
  • standardy techniczne dla tras i dróg rowerowych
 • Organizacja i finansowanie
  • rozwiązania formalno-prawne
  • umocowanie finansowe i czasowe
  • model organizacji
 • Monitoring i ewaluacja
Jeśli uważasz, że w dokumencie powinny znaleźć się jeszcze jakieś elementy to dodaj je w komentarzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz